więcej


Polityka klimatyczna

Climate Change Performance Index 2020 (21081)

2019-12-10

Drukuj
galeria

Większość krajów zmniejsza swoje emisje i CCPI 2020 zauważa możliwość przełamania w zakresie polityki klimatycznej.

Najważniejsze informacje:

- CCPI 2020: Spada emisja w 31 z 57 krajów o wysokich emisjach. Spada także globalne zużycia węgla.

- Jednak bardziej ambitne i przyspieszone działania są potrzebne.

- Stany Zjednoczone po raz pierwszy są gorsze od Arabii Saudyjskiej w rankingu

- Szwecja wciąż jest najlepsza, ale Dania szybko przemieszcza się w górę rankingu.

Po więcej informacji, wszystkie rankingi oraz szczegóły oceny zobacz stronę internetową:  www.climate-change-performance-index.org

Czy globalne emisje gazów cieplarnianych zaczną spadać?

10 grudnia 2019 roku w Madrycie – podczas konferencji COP25 – przedstawiono wyniki Climate Change Performance Index 2020. Widoczne są wyraźnie przeciwstawne trendy  w działaniach na rzecz klimatu. Australia, Arabia Saudyjska, a w szczególności Stany Zjednoczone dają powody do zaniepokojenia, jako że mają bardzo niską ocenę w zakresie emisji, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz polityki klimatycznej. Wszystkie te trzy rządy są pod wpływem węglowego i naftowego lobby i nie widać w nich żadnych oznak poważnej polityki klimatycznej. Z drugiej strony, światowe zużycia węgla spada a odnawialne źródła energii są w rozkwicie. W 31 aż 57 ocenionych krajów o wysokiej emisji, łącznie odpowiedzialnych za 90% światowej emisji, notuje się spadający trend emisyjny gazów cieplarnianych.

Nowy CCPI 2020 pokazuje oznaki światowej zmiany w zakresie emisji, w tym spadające zużycie węgla. Jakkolwiek, wiele dużych krajów wciąż stara się opóźnić ten trend – zwłaszcza Stany Zjednoczone. Widzimy możliwość zatrzymania wzrostu światowych emisji, ale wiele będzie zależało od rozwoju sytuacji w Chinach i wyborów w USA. Obydwa kraje są na rozdrożu” – mówi Urszula Hagen (Germanwatch), jedna z autorek CCPI2020, przedstawionego wspólnie przez Germanwatch, NewClimateInstitute oraz Climate Action Network.

CCPI2020 wciąż bez podium!

Żaden z krajów nie został oceniony jako ten, który rzeczywiście jest na ścieżce zmian realizujących założenia Porozumienia Paryskiego. Pierwsze trzy miejsca rankingu są wciąż puste! Chociaż kilka krajów Unii Europejskiej, np. Szwecja – wciąż na czele (4-ta), czy Dania – najszybciej awansująca (5-ta), mają ogólne bardzo wysoki wskaźnik, działalność krajów tego regionu jest bardzo zróżnicowana: osiem krajów ma wysoką ocenę, ale osiem niską, a dwa bardzo niską. Bułgaria (49-ta) i Polska (50-ta) są najgorszymi ocenionym krajami spośród Unii Europejskiej, obydwa z bardzo niskimi ocenami w zakresie polityki, a Polska z bardzo niską oceną także w zakresie odnawialnych źródeł energii. Najgorsze zeszłoroczny kraj Unii – Irlandia, poprawiła swoją pozycje o siedem miejsc (41-ta).

Unia Europejska jako całość jest 22., a Niemcy 23 (obydwa „średnie”). „Unia Europejska straciła kilka pozycji, ale może się znów wspiąć jest pójdzie drogą wskazaną przez nową przewodniczącą Komisji Europejskiej, aby zwiększyć cel redukcji emisji z 40% do 55% na rok 2030 w stosunku do roku 1990 i przyjmie długoterminową strategią osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050” – mówi profesor Niklas Hohne z NewClimate Institute.

Dokąd pójdą Chiny?

Chiny, największy światowi emiter, znów nieznacznie poprawia swoją pozycję i wskakuje na miejsce 30 (średnia ocena). China ma bardzo wysoką ocenę za wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii w ostatnich latach oraz całkiem przyzwoite oceny polityki klimatycznej, ale zła ocena w zakresie emisji oraz efektywności energetycznej wciąż ma bardzo duże znaczenie. Jeśli Chiny wprowadzą w życie swoje plany budowy nowych elektrowni węglowych, istnieje duże ryzyko dużego spadku w rankingu na prawie samo dno.

Kraje grupy G20 bez większych ambicji

Tylko dwa kraje z grupy G20 – Wielka Brytania (7-me) oraz Indie (9-te), zostało oceniono wysoko, podczas gdy osiem krajów G20 pozostaje w najgorszym przedziale oceny („bardzo nisko”). Australia (56-ta z 61 krajów), Arabia Saudyjska oraz ponad wszystko Stany Zjednoczone działają szczególnie słabo – USA jest najgorzej ocenionym krajem po raz pierwszy w historii tego badania. Pod rządami prezydenta Trumpa USA ma oceną niską i bardzo niską w prawie wszystkich kategoriach. W kategorii polityki klimatycznej tylko Australia jest gorsza od USA i otrzymała ona 0 na 100 możliwych punktów od krajowych ekspertów. „Ta ocena pokazuje po raz kolejny, że w szczególności kraje o dużej emisji nie robią praktycznie nic, aby przejść transformację w kierunku niskoemisyjności i powstrzymać potencjalnie nieodwracalną zmianę klimatu. „Jeśli w rankingu pojawiłby się składnik oceny związany ze środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc dla zagrożonych państw prze kraje bogatsze, to także wiele krajów z Europy mają by znacznie gorszą ocenę” – mówi Stephan Singer z Climate Action Network.

CCPI 2020 – co to jest?

CCPI2020 to wskaźnik rozwijany przez Germanwatch oraz NewClimate Institute, a publikowany wspólnie z Climate Action Network. Ocena według tego wskaźnika tworzy ranking 57 krajów (w tym roku nowym krajem jest Chile) oraz Unii Europejskiej jako całości, które wspólnie emitują 90% światowych emisji gazów cieplarnianych. Cztery oceniane kategorie to: emisje gazów cieplarnianych (40%), odnawialne źródła energii (20%), zużycia energii (20%), polityka klimatyczna (20%). Polityka klimatyczna jest oceniana przez ekspertów spośród działaczy ekologicznych oraz think tanków z ocenianych krajów. W ramach kategorii: emisje gazów cieplarnianych, odnawialne źródła energii oraz zużycia energii we wskaźniku ocenia się także w jakim zakresie kraje podejmują działania na rzecz osiągnięcia celów Porozumienia Paryskiego w zakresie utrzymania globalnego ocieplenia poniżej 2 st. C. Dlatego CCPI to istotne narzędzie na rzecz wzrostu przejrzystości międzynarodowej polityki klimatycznej, które umożliwia porównanie wkładów poszczególnych państw w działania na rzecz ochrony klimatu.

 

Źródło: Germanwatch, NewClimate Institute, Climate Action Network


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej