więcej


Polityka klimatyczna

Byli Ministrowie Środowiska odpierają zarzuty (19239)

2016-02-05

Drukuj
galeria

Fot. ChronmyKlimat.pl

Bilans otwarcia sygnowany przez obecnego Ministra Środowiska jest jednostronny, nierzetelny i tendencyjny – stwierdzili szefowie tego resortu z lat 2007-2015.

Podczas wspólnej konferencji prasowej Prof. Maciej Nowicki, Prof. Andrzej Kraszewski, Marcin Korolec i dr Maciej Grabowski odnieśli się do „Bilansu otwarcia w Ministerstwie Środowiska”, dokumentu przedstawionego pod koniec stycznia 2016 roku przez obecnego szefa tego resortu – Prof. Jana Szyszko.

Odnosząc się do kwestii przyjęcia przez rząd PO-PSL pakietu energetyczno-klimatycznego i zarzutu „odejścia od korzystnych dla Polski konkluzji Rady Europejskiej z marca 2007 r.” byli szefowie resortu przypomnieli, że 21 lutego 2007 r. Rada Ministrów Środowiska UE z udziałem Ministra Szyszko zadecydowała, że UE jako całość podejmuje zobowiązanie, że osiągnie co najmniej 20% redukcji emisji CO2 w 2020 r. w porównaniu do roku 1990. Jak podkreślili byli Ministrowie, to wtedy Minister Szyszko mógł bronić korzystniejszego dla naszego kraju roku 1988, jako roku bazowego, ale tego nie zrobił.

W marcu 2007 r. Rada Europejska z udziałem Prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego zatwierdziła to zobowiązanie przyjmując jednogłośnie pakiet 3×20% dla całej UE. To postanowienie stało się wytyczną dla opracowania przez Komisję Europejską w 2007 r. zasad jego realizacji. Zdaniem byłych Ministrów były one skrajnie niekorzystne dla Polski i potrzeba było trwających cały rok działań dyplomatycznych na wszystkich szczeblach, aby uzyskać wieloletnie derogacje dotyczące stopniowego dochodzenia do zakupu 100% uprawnień do emisji CO2 dla elektrowni (do 2020 r.) i dla wytwórców ciepła (do 2027 r.). Najbardziej energochłonne gałęzie przemysłu otrzymały darmowe uprawnienia do emisji CO2.

W odpowiedzi na przedstawiony w Bilansie zarzut o „niszczenie  bezpieczeństwa  energetycznego  kraju poprzez  celową  i  konsekwentną implementację pakietu klimatyczno-energetycznego blokującego polski węgiel”, Marcin Korolec zasugerował, że „polski węgiel zablokował się sam” i zwrócił uwagę na rekordowo niskie ceny surowców energetycznych na świecie oraz na wysokie koszty wydobycia węgla w Polsce, które znacząco wpływają na jego konkurencyjność na rynku.

Byli szefowie resortu odparli także inne postawione w dokumencie zarzuty związane m.in. ze zmianą lokalizacji obwodnicy Augustowa, ochroną Puszczy Białowieskiej, polityką w zakresie gospodarki wodnej i gospodarki odpadami. Zaprotestowali również przeciwko polityce obecnych władz resortu, stawiających ich zdaniem na rozwój gospodarki kosztem środowiska naturalnego.

- Jest zrozumiałe, że nowy minister chciał przeprowadzić audyt wewnętrzny, aby zorientować się w tym, co już zostało wykonane, co jest w trakcie procedowania, a jakie zadania należy podjąć. Niezrozumiałe jest natomiast to, że bilans otwarcia jest dokumentem skrajnie jednostronnym i w wielu miejscach kłamliwym, przygotowanym jedynie dla celów walki politycznej – powiedział profesor Maciej Nowicki, szef resortu w latach 2007-2009.

ChronmyKlimat.pl

Do pobrania:

Wspólne stanowisko byłych Ministrów Środowiska w stosunku do Bilansu otwarcia
Bilans otwarcia przeprowadzony w Ministerstwie Środowiska z dnia 19.11.2015 r.


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej