więcej


Nauka o klimacie

Temperatura rośnie szybciej w kierunku katastrofalnych wskaźników - Europa musi zwiększyć redukcję emisji, aby uniknąć przekroczenia limitu 1,5°C (21992)

CAN Europe
2021-08-09

Drukuj
galeria

Źródło: Pixabay.com

Należy podjąć natychmiastowe działania na rzecz klimatu, zgodnie z nowym ważnym raportem naukowym Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), który stwierdza, że ​​temperatura rośnie szybciej niż oczekiwano w kierunku katastrofalnych wskaźników i zbliżamy się do 1,5°C zwiększyć limit, który przyniósłby znacznie mniejsze szkody dla naszych ludzi i planety niż go przekroczenie.

Ten nowy raport IPCC rysuje jeszcze bardziej ponury obraz planety zagrożonej dramatycznymi zmianami jej podstawowych parametrów, które umożliwiły cywilizacje ludzkie, jeśli emisje z paliw kopalnych i innych źródeł nie zostaną natychmiast powstrzymane. Z drugiej strony jest również jasne, że znaczna część przyszłego klimatu jest nadal w rękach dzisiejszych pokoleń, ponieważ „surowe redukcje emisji mają natychmiastowy i trwały wpływ na zmiany klimatyczne spowodowane przez człowieka”, stwierdza raport. 

„Przybywając w czasie, gdy jesteśmy świadkami niszczycielskich pożarów lasów i powodzi w Europie, po tym sprawozdaniu muszą nastąpić odpowiednie działania, których obecnie wciąż brakuje. Wzywamy UE do zintensyfikowania wysiłków na rzecz przyspieszenia transformacji w kierunku kontynentu neutralnego dla klimatu, ponieważ obecne plany są niewystarczające, aby utrzymać do 2030 r. limit 1,5°C uzgodniony w porozumieniu paryskim. Potrzeba, aby europejscy prawodawcy przekształcili pakiet klimatyczno-legislacyjny „Nadaje się na 55 lat” w zestaw polityk i środków dostosowanych do temperatury 1,5°C ” – powiedział Wendel Trio, dyrektor CAN Europe. ”, powiedział Wendel Trio, dyrektor CAN Europe.

„Tego lata jesteśmy świadkami niszczycielskich konsekwencji zmian klimatycznych w Europie. Chociaż kluczowe jest skupienie się na ochronie i wspieraniu osób dotkniętych lub zagrożonych ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi, rządy muszą zrobić wszystko, co w ich mocy, aby temu zapobiec. Oczywiste jest, że obecnie zawodzą i należy zrobić więcej, aby uniknąć przekroczenia limitu 1,5°C zapisanego w porozumieniu paryskim, aby zapobiec coraz większym zagrożeniom dla zdrowia, życia i domów milionów ludzi” – powiedział Sven Harmeling, CAN Koordynator ds . międzynarodowej polityki klimatycznej w Europie .

CAN Europe wzywa każdy kraj europejski do stawienia czoła kryzysowi na wymaganą skalę, a mianowicie poprzez szybkie zmniejszanie i stopniowe wycofywanie paliw kopalnych w ramach przyszłości w 100% opartej na energii odnawialnej, przejście na zrównoważone rolnictwo i przygotowanie mieszkańców Europy na te skutki kryzysu klimatycznego nie da się już uniknąć.

„V u kraje rozwijające lnerable stoją i napotkają szczególnie poważne konsekwencje zmian klimatycznych podano ich obszary geograficzne i brak środków. Oprócz zwiększenia ambicji swojego prawodawstwa w zakresie klimatu i energii UE powinna wykorzystać dochody z systemu handlu uprawnieniami do emisji, opodatkowania energii i planowanego mechanizmu dostosowania do granic emisji dwutlenku węgla, aby wspierać osoby o niższych dochodach i słabsze społeczności: zarówno poprzez transformację w Europie, jak i na dostosowanie oraz zaradzenie stratom i szkodom w krajach rozwijających się ” – powiedziała Rachel Simon, koordynator CAN Europe ds. polityki klimatycznej i rozwojowej .

Uwaga dla redaktorów :

Niniejszy raport jest pierwszą częścią 6. Raportu Oceniającego IPCC i pojawia się 7 lat po ostatniej ważnej ocenie stanu nauki na temat zmian klimatycznych. Kluczowe odkrycia naukowe, które zostały poddane destylacji, są drogowskazem dla decydentów politycznych, którzy mogą podejmować działania i informować o procesie UNFCCC. Po raz pierwszy IPCC zatwierdził jeden ze swoich raportów w środowisku wirtualnym, w ogólnie zakłóconym harmonogramie z powodu COVID-19. Dwa inne ważne raporty stanowiące część szóstej oceny przesunięto na 2022 r. (jeden dotyczący skutków, adaptacji i podatności, a drugi dotyczący łagodzenia).

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej