więcej


Nauka o klimacie

Najnowsze badanie Eurobarometru dot. świadomości ekologicznej obywateli UE. (20235)

Konrad Wielądek
2017-09-20

Drukuj
galeria

Obywatele UE są coraz bardziej zaniepokojeni zmianami klimatycznymi i dostrzegają ekonomiczne korzyści podjęcia działań mających na celu zmianę podejścia do tematyki klimatu.

Zgodnie z nowym badaniem, Europejczycy coraz bardziej są zaniepokojeni zmianami klimatycznymi, a znaczna większość uważa, że podejmowanie działań zapobiegających zmianom przyczyni się do wzrostu gospodarczego i zwiększenia ilości miejsc pracy w UE.

75 % obywateli UE widzi w zmianie klimatu poważny problem,  a prawie 80% sądzi, że walka ze zmianą klimatu i efektywniejsze wykorzystanie energii spowoduje korzyści ekonomiczne, pokazują wyniki specjalnego badania opinii publicznej wykonane przez Eurobarometr w marcu 2017r.

Komisarz europejski Arias Cañete powiedział: "W badaniu opinii publicznej pokazano, że nasz ambitny program klimatyczno-energetyczny ma poparcie wszystkich naszych obywateli. Wyraźnie widać, że zdecydowana większość Europejczyków oczekuje, że ich politycy stawią czoła poważnemu wyzwaniu związanemu z klimatem, jako istotnego narzędzia zrównoważonego wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, a także zachęcają nas do podjęcia przez Komisję Europejską dalszej walki o ambitne działania na rzecz klimatu w Europie".

Kluczowe wyniki badania:

  • 74% respondentów uważa, że zmiana klimatu stanowi poważny probelm, w poprzednim sondażu przeprowadzonym w 2015r., uważało tak 69% przepytanych respondentów. A 92% badanych uważa to za bardzo poważny problem (91% w 2015r.)
  • Od 2015r. odsetek repondentów postrzegających zmianę klimatu jako bardzo powazny problem wzrosła o conajmniej 5 punktów procentowych w 16 państwach członkowskich, a róznice pomiędzy grupami społeczno-demograficznymi zmniejszyły się, co świadczy o rosnącym konsensusie wśród obywateli UE.
  • 43% uważa, że zmiany kliamtu nalezą do najpoważniejszych problemów, przed którymi stoi świat. Respondenci oceniają zmianę klimatu jako trzeci poważny globalny problem, po biedzie, głodzie i braku wody pitnej (po pierwsze) i międzynarodowym terrorze (po drugie).
  • Zmiany klimatyczne są postrzegane jako najpoważniejszy problem globalny w Szwecji (38%) i Danii (29%), podczas gdy w kliku krajach w Europie Południowej i Wschodniej uważa tak mniej niż jedna osoba na dziesięciu respondentów. 
  • Prawie połowa respondentów twierdzi, że osobiście podejmuje działania przeciwko zmianom klimatycznym (49%), ale biorąc pod uwagę konkretne przykłady, udział ten wzrasta do dziewięciu na dziesięć (90%). Najczęstrzym działaniem jest zmniejszenie ilości odpadow i regulrne ich oddzielanie w celu recyklingu, które zostało wykonane przez ponad siedem na dziesięć przebadanych osób (71%).

Inne kluczowe orzeczenia:

  • 79% respondentów uważa, że ​​walka ze zmianami klimatycznymi i wydajne wykorzystanie energii może zwiększyć gospodarkę i zatrudnienie w UE, a 77%, które promują wiedzę UE w zakresie nowych czystych technologii w krajach trzecich, mogą przynieść korzyści gospodarcze UE. 65% zgadza się również, że zmniejszenie przywozu paliw kopalnych z krajów trzecich może przynieść korzyści gospodarcze w UE.
  • Duża większość respondentów zgadza się również, że należy zwiększyć publiczne wsparcie finansowe w zakresie przejścia na czyste energie, nawet jeśli oznacza to zmniejszenie dotacji na paliwa kopalne (79%), a zmniejszenie importu paliw kopalnych może zwiększyć bezpieczeństwo dostaw energii UE (64 %).
  • 89% uważa, że ​​ważne jest, aby ich rząd krajowy ustalił cele mające na celu zwiększenie ilości energii odnawialnej wykorzystanej w 2030 r., A 88% uważa, że ​​powinna ona zapewnić wsparcie do poprawy efektywności energetycznej do roku 2030.

 

Jak na tle Unii Europejskiej wypada Polska?


Prawie sześciu na dziesięciu respondentów w Polsce uważa, że ​​zmiana klimatu jest "bardzo poważnym" problemem (58%, średnia UE 74%), chociaż mniej niż jeden na dziesięciu uważa, że ​​jest to jedyny poważny problem, przed którymi stoi świat (6%, średnia UE 12%).

Trzy czwarte (30%, średnia UE 49%) twierdzi, że podjęły w ciągu ostatnich sześciu miesięcy prywatne działania mające na celu walkę ze zmianami klimatycznymi. Jednak biorąc pod uwagę konkretne przykłady, wzrasta ona znacznie powyżej ośmiu na dziesięciu (85%, średnia UE 90%), sugerując, że duża część respondentów nie łączą pewnych działań z walką ze zmianą klimatu.

  • Główne działanie przeciwdziałające zmianom kilmatu podawane przez respondentów w Polsce to ograniczenie ilość odpadów i regularnie wydzielanie ich na recykling (54%, UE) średnio 71%), a ponad czterech na dziesięciu stara się obniżyć zużycie artykułów jednorazowego użytku (45%, średnia UE 56%).
  • Osoby badane w Polsce są również mniej przyjazne produktom wytwarzanym lokalnie i sezonowo (23%, średnia UE 41%) a także mniej osób regularnie korzysta z przyjaznych dla środowiska alternatyw dla ich prywatnego samochodu (13%, średnia UE 26%).

Około ośmiu na dziesięciu respondentów uważa, że ​​ważne jest, aby rząd ustalił cele zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii do 2030 r. (85%, średnia UE 89%).

Prawie siedmiu na dziesięciu (69%) respondentów zgodziło się, że zmniejszenie importu paliw kopalnych spoza UE może przynieść korzyści gospodarcze UE (UE średnio 65%), a dwie trzecie (66%) zgadzają się, że zmniejszenie importu paliw kopalnych może zwiększyć bezpieczeństwo dostaw energii UE, również powyżej średniej UE (64%).

Ponad trzy czwarte (77%) uważa, że ​​należy również dać większą publiczną pomoc finansową na przejście na czyste energie jeśli oznacza to zmniejszenie dotacji do paliw kopalnych (średnia UE 79%).

Unia Europejska wyznaczyła trzy główne cele dotyczące klimatu i energii na rok 2030: co najmniej o 40% redukcję emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z rokiem 1990; co najmniej 27% udziału w energii odnawialnej; co najmniej o 27% poprawę efektywności energetycznej. Cele te mają na celu doprowadzenie UE w dążeniu do osiągnięcia gospodarki niskoemisyjnej do 2050 r.

 

To ostatnie badanie Eurobarometru dotyczące zmian klimatycznych zostało przeprowadzone w 28 państwach członkowskich w okresie od 18 do 27 marca 2017 r. Z łącznie 27.901 obywatelami UE przeprowadzono wywiady twarzą w twarz.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami badania i raportu:

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej