więcej


Nauka o klimacie

Luty w Rosji i Ameryce Północnej zimniejszy od średniej; borealna zima zbliżona do średniej w Europie (21735)

2021-03-09

Drukuj
galeria

Usługa Copernicus Climate Change Service (C3S), wdrażana przez Europejskie Centrum Średnich Prognoz Pogodowych na zlecenie Unii Europejskiej, regularnie publikuje miesięczne biuletyny klimatyczne, które zawierają raporty dotyczące zmian obserwowanych w globalnej temperaturze powietrza na powierzchni, pokrywie lodowej morza i zmiennych hydrologicznych. Wszystkie ustalenia są oparte na analizach generowanych komputerowo przy użyciu miliardów pomiarów z satelitów, statków, samolotów i stacji meteorologicznych na całym świecie.

Temperatura powietrza powierzchniowego w lutym 2021 r.:

  • Globalnie, luty 2021 r. był zbliżony do średniej z lat 1991-2020 (o 0,26° C cieplejszy niż średnia z lat 1981-2010), z najzimniejszą anomalią od prawie sześciu lat
  • Luty był znacznie chłodniejszy niż średnia w latach 1991–2020 w dużej części Rosji i Ameryki Północnej, ale znacznie cieplejszy niż średnia w części Arktyki oraz w paśmie rozciągającym się na wschód od północno-zachodniej Afryki i południowej Europy aż po Chiny
  • Temperatura na terenie Europy w lutym 2021 r. była zbliżona do średniej z lat 1991–2020, chociaż w niektórych częściach Europy występowały znaczne wahania temperatur w ciągu miesiąca

Temperatura w okresie borealnej zima (grudzień 2020 - luty 2021)

  • W okresie borealnej zimy region o najwyższych temperaturach powyżej średniej obejmuje północno-wschodnią Kanadę, Grenlandię i Ocean Arktyczny, podczas gdy Syberia wyróżnia się jako region o temperaturach najniższych od średniej
  • Zimowe temperatury dla całej Europy były nieco powyżej średniej w latach 1991–2020

Anomalia temperatury powierzchniowej powietrza w okresie borealnej zimy od grudnia 2020 do lutego 2021 w stosunku do średniej z lat 1991-2020. Źródło danych: ERA5. Źródło: Copernicus Climate Change Service/ECMWF.

Mapa i cytowane wartości danych pochodzą ze zbioru danych ECMWF Copernicus Climate Change Service ERA5. Średnie powierzchniowe temperatury w regionie europejskim dotyczą tylko lądów o następujących granicach długości/szerokości geograficznej: 25W-40E, 34N-72N.

C3S postępuje zgodnie z zaleceniem Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO), aby do obliczania średnich klimatycznych wykorzystać ostatni 30-letni okres, a ostatnio przeszedł na okres odniesienia 1991-2020 dla swoich Biuletynów Klimatycznych C3S. Jednak zarówno nowy, jak i poprzedni okres (1981–2010) są uwzględniane we wszystkich liczbach w celu zapewnienia przejrzystości.

Więcej informacji na temat zmiennych klimatycznych w lutym oraz aktualizacje klimatyczne z poprzednich miesięcy, a także grafiki w wysokiej rozdzielczości można pobrać tutaj: https://climate.copernicus.eu/monthly-climate-bulletins

Więcej informacji na temat danych C3S można znaleźć tutaj:

https://climate.copernicus.eu/climate-bulletin-about-data-and-analysis

Więcej informacji na temat zmiany okresu rozliczeniowego można znaleźć tutaj: https://climate.copernicus.eu/new-decade-reference-period-change-climate-data

Odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące monitorowania temperatury można znaleźć tutaj: https://climate.copernicus.eu/temperature-qas

 

Źródło: copernicus.eu


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej