więcej


Nauka o klimacie

IPCC: Globalne ocieplenie najbardziej dotknie kraje azjatyckie (16998)

2014-03-27

Drukuj

Powietrze w Szanghaju  Ethnocentrics flickr by-nc-saTak twierdzą autorzy najnowszego raportu "Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and Vulnerability" z Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) i oddają nam do rąk efekt swoich badań, w którym rysują katastroficzny, lecz niestety prawdopodobny, obraz świata dotkniętego skutkami globalnego ocieplenia.

Raport przewiduje, że w pierwszej połowie naszego stulecia, regiony świata położne w umiarkowanej strefie klimatycznej, np. nawiedzane ostatnio przez huragany Wyspy Brytyjskie, będą musiały zmagać się ze skutkami globalnego ocieplenia, a ich przebieg będzie relatywnie łagodny i przewidywalny. Zgoła inny obraz przedstawia raport dla nadbrzeżnych regionów Azji. Szczególnie dotknięte zostaną obszary miejskie o dużej gęstości zaludnienia, gdzie powodzie i podnoszący się poziom mórz mogą stać się przyczynami głodu i utraty domów przez setki milionów ludzi. Wyjątkowo narażone na niebezpieczeństwo będą kraje wyspiarskie na wschodzie, południowym wschodzie i południu kontynentu.

Dlaczego autorzy raportu wskazują tereny wysoko zurbanizowane jako te, które w sposób szczególnie dotkliwy odczują skutki globalnego ocieplenia? Oddajmy im głos: „Skutki stresu związanego z wysoką temperaturą, ekstremalnymi opadami i powodziami, jak również suszami i niedoborem wody będą potęgowane przez nagły brak dostępu do usług i podstawowej infrastruktury". Argumentują ponadto, że zmiany klimatu wpłyną negatywnie na kondycję azjatyckich gospodarek, co będzie skutkowało brakiem gwarancji dostaw żywności oraz poszerzeniem obszarów ubóstwa w miastach, które staną się „centrami głodu".

Kombinacja wysokiego ryzyka wystąpienia negatywnych skutków globalnego ocieplenia oraz duże zagęszczenie ludności będą stanowiły pożywkę dla wszelkiego rodzaju konfliktów. Sytuację będzie pogarszał dym pochodzący z pożarów terenów podmiejskich wywołanych przez suszę.

Autorzy ostrzegają, że niektóre skutki zmian klimatu będą miały charakter globalny. „Będą prowadziły do szeregu problemów zdrowotnych" obejmujących „większe prawdopodobieństwo uszkodzeń ciała, chorób i schorzeń wynikających z fali upałów i pożarów oraz niedożywienia, którego przyczyną będzie zmniejszona produkcja żywności. Zwiększonego również ryzyka wystąpienia schorzeń związanych ze spożywaniem nieświeżej żywności i zanieczyszczonej wody."

Ryzyko destabilizacji będzie wiązało się również z możliwym spadkiem plonów z głównych roślin uprawnych. W przypadku pszenicy, kukurydzy i ryżu może on osiągnąć poziom 2% na dekadę. Jednocześnie wzrost populacji świata będzie przyczyną zwiększającego się, w tempie 14% na dziesięć lat, zapotrzebowania na nie.

Komentując prognozy zawarte w raporcie Bob Ward, dyrektor ds. komunikacji i polityki z londyńskiego Grantham Research Institute on Climate Change, powiedział: – Ta wszechstronna analiza naukowa wyjaśnia, jak zmiany klimatu wywierają coraz większy wpływ na życie w Wielkiej Brytanii i na całym świecie. Pokazuje również, że ryzyko katastrofalnych konsekwencji zwiększa się każdego dnia wraz z rosnącą ilością gazów cieplarnianych pompowanych do atmosfery. Mam nadzieję, że David Cameron zapozna się z nim i zrozumie, jak wielkie zagrożenia niesie ze sobą opóźnianie działań na rzecz ograniczenia emisji. Działania są niezbędne, by chronić nasze dzieci, wnuki i przyszłe pokolenia przed zagrożeniami, które mogą być efektem ich zaniechania.

Nam nie pozostaje nic innego jak wydłużyć listę adresatów powyższego apelu o krajowych polityków i decydentów.

O IPCC i raporcie

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, czyli Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu) jest organizacją założoną przez agendy ONZ – Światową Organizację Meteorologiczną (WMO) i Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP). Celem jej istnienia jest, zgodnie ze stanem aktualnej wiedzy, dostarczać informacji o przyczynach i skutkach zachodzących zmian klimatycznych. Robi to od 1990 r. w formie tzw. Assessment Report, które m.in. stanowią bazę do negocjacji międzynarodowych porozumień klimatycznych.

Raport "Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and Vulnerability" (Zmiany klimatu 2014: skutki, adaptacja i zagrożenie) to kluczowa część Piątego Raportu IPCC (Assessment Report Five, w skrócie AR5) i jest przedmiotem prezentacji i dyskusji w bieżącym tygodniu (25-29 marca) podczas spotkania w Jokohamie. Raport to efekt prac tzw. II Grupy Roboczej skupiającej się na bezpośrednich zagrożeniach, wynikających z globalnego ocieplenia dla ludzi i środowiska oraz możliwościach i ograniczeniach związanych z adaptacją do nich. Piąty Raport IPCC zostanie zaprezentowany w całości pod koniec października 2014 r. w Kopenhadze.

 

Marek Korzyński, ChronmyKlimat.pl
na podstawie: theguardian.com, ipcc.ch, materiały własne

 

 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej