więcej


Inicjatywy lokalne

Warszawski Panel Klimatyczny popiera 100%! (21609)

Wojciech Szymalski
2020-12-05

Drukuj
galeria

Dokładnie tydzień temu zakończył się Warszawski Panel Klimatyczny. Władze miasta już wcześniej wykazywały się aktywnością w realizacji własnych działań proklimatycznych, ale teraz nie powinno już być odwrotu. Panel prawie jednogłośnie poparł 100% OZE, 100% bezemisyjnych budynków i neutralność klimatyczną w 2050 roku.

Spójrzmy na rekomendację, która otrzymała najwięcej głosów panelistów – 96%. To: „Sformułowanie jednoznacznych, wymiernych celów dotyczących neutralności klimatycznej w dokumentach strategicznych Warszawy, np. w ramach uzupełnienia do Strategii Warszawa2030. Cele klimatyczne powinny być czytelne i obowiązujące dla całej społeczności Warszawy (dla urzędników, inwestorów i mieszkańców). Cele klimatyczne powinny być ujęte na poziomie Strategii miasta, a dokumenty niższego rzędu powinny określać, w jaki sposób będą realizowane w różnych obszarach aktywności miasta. Jest bardzo ważne, abyśmy wszyscy rozumieli, do czego dążymy i jaki jest nasz wspólny cel. Cele klimatyczne Miasta powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w zapisach dokumentów planistycznych, czyli Studium i planach zagospodarowania.” Nie mogę marudzić – to na pewno jest po naszej myśli, aby Warszawa pokazała, że działania proklimatyczne są częścią całościowego pomysłu na rozwój miasta.

Pierwsza rekomendacja nie mówi co prawda jak wysokie to mają być cele, ale na kolejnych dwóch miejscach pod względem głosowania były rekomendacje uściślające: 94% głosów poparło aktywną realizację przez Warszawę GCAP – planu redukcji emisji w mieście do poziomu neutralności klimatycznej w roku 2050, 91% głosów poparło: „Mapę drogową 100% OZE dla Warszawy: obliczenie potencjału podaży i popytu odnawialnych źródeł energii (OZE) w Warszawie z osią czasu i ścieżkami rozwoju do 2030 i 2050 roku”. Także 91% głosów poparło: „Wykonanie analizy wariantowej ogrzewania Warszawy obejmującej głęboką termomodernizację budynków, obniżenie zapotrzebowania na ciepło, wykorzystanie odnawialnej energii, 100% bezemisyjnych budynków do 2050 rok”. Krótko rzecz ujmując reprezentacja mieszkańców miasta nie dała prezydentowi i urzędowi miasta wiele wyboru – czas działać.

Na pewno łatwo powiedzieć, a trudniej zrobić, ale jest kogo naśladować. Może zamiast być drugą Japonią, czy drugimi Chinami, czas być np. drugą Kopenhagą? Tak szczerze to, jako Warszawiak z urodzenia, wolałbym, aby Warszawa pozostała Warszawą, ale była znacznie bardziej zielona niż dziś.

Zapoznaj się z wszystkimi rekomendacjami WPK: https://zielona.um.warszawa.pl/sites/zielona2.um.warszawa.pl/files/rekomendacje%20Warszawskiego%20Panelu%20Klimatycznego_30.11.2020%20(1).pdf

Lub tutaj: https://zielona.um.warszawa.pl/warszawski-panel-klimatyczny


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej