więcej


Inicjatywy lokalne

Słoneczne gminy - rozwój energetyki solarnej w Polsce (10568)

2010-10-21

Drukuj

W dobie coraz większej popularności odnawialnych źródeł energii kolejne gminy wyposażają budynki publiczne oraz gospodarstwa domowe w kolektory słoneczne. Wielkim sukcesem zakończył się pionierski projekt „Słoneczna Szczawnica”, dzięki któremu zainstalowano 1574 kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie całego miasta. Teraz podobne przedsięwzięcie planuje wójt gminy Przesmyki, stojącej na czele konsorcjum czterech gmin na wschodnim krańcu Mazowsza. Projekt „Słoneczne gminy Wschodniego Mazowsza – energia solarna energią przyszłości” ma być realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Projekt „Słoneczne gminy Wschodniego Mazowsza – energia solarna energią przyszłości” ma obejmować zakup i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych indywidualnych właścicieli gospodarstw domowych. Partnerami w projekcie są cztery gminy: Przesmyki, Paprotnia i Korczew znajdujące się w powiecie siedleckim oraz Repki, gmina należąca do powiatu sokołowskiego.

Zanim projekt został sformułowany, przeprowadzono kampanię informacyjną wśród mieszkańców: na zebraniach wiejskich i spotkaniach obywatele wschodniego Mazowsza mogli uzyskać wszystkie interesujące ich informacje na temat projektu planowanego przez gminy partnerskie. Równocześnie, młodzież i wolontariusze z lokalnych instytucji roznosili po domach ulotki promujące tę inicjatywę. W sumie do projektu zgłosiło się 1440 osób, czyli około 30% wszystkich gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie gmin partnerskich.

Główne cele projektu to poprawa jakości powietrza, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii słonecznej dla potrzeb ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych. Obszar realizacji projektu obejmuje między innymi część Nadbużańskiego Parku Narodowego oraz Dolinę Bugu, należące do europejskiej sieci ochrony przyrody Natura 2000.

W projekcie przewidziano instalację dwóch rodzajów zestawów solarnych w zależności od liczby mieszkańców w danym gospodarstwie domowym. Gospodarstwa podzielono pod względem ilości mieszkańców – na takie, w których mieszka do czterech osób i na takie, w których więcej osób. W skład zestawu solarnego przewidzianego do instalacji wchodzić mają: kolektory, zasobnik, układ pompowy, układ bezpieczeństwa, układ hydrauliczny, system sterowania, izolacja oraz stelaż do mocowania kolektorów.

Mieszkańcy zainteresowani instalacją kolektorów słonecznych w swoich gospodarstwach domowych podpisali dwie umowy: umowę o zgodzie na udział w projekcie i umowę użyczenia części swojego budynku. Zgodnie z umową uczestnicy projektu zobowiązani są pokryć do 15% wartości całości instalacji.

„Słoneczne gminy Mazowsza – energia solarna energią przyszłości” to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM). Od momentu podpisania umowy gminy mają trzy lata na realizację instalacji, natomiast przewidziany czas korzystania z energii słonecznej uzyskiwanej za pomocą kolektorów to minimum pięć lat od momentu zatwierdzenia końcowego raportu z realizacji projektu. Zestawy solarne mają pozostać własnością gmin uczestniczących w projekcie.

Prezentacja projektu była częścią wystąpienia wójta gminy Przesmyki, Andrzeja Skolimowskiego podczas konferencji pt. „Energetyka słoneczna w Polsce – stan obecny, przyszłość i kierunki rozwoju”, zorganizowanej 18 października 2010 w Warszawie przez dziennik „Rzeczpospolita”. Konferencja stanowiła otwarcie IV edycji „Tygodnia wiedzy o OZE z Rzeczpospolitą”, w ramach którego przewidziano również warsztaty na temat biogazowni i elektrowni wiatrowych w Polsce.

Agata Golec dla ChrońmyKlimat.pl
źródło: materiały konferencyjne, www.przesmyki.e-bip.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej