więcej


Inicjatywy lokalne

Samorządowcy poznali ofertę NFOŚiGW w sferze efektywności energetycznej i OZE (19883)

2016-11-17

Drukuj
galeria

fot. fotolia

Pierwszą w cyklu konferencję pt. "Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze" przeprowadził 14 listopada 2016 roku NFOŚiGW –  Jednostka Realizująca Projekt Doradztwa Energetycznego (JRPDE). Spotkanie, które zorganizowano na Uniwersytecie Przyrodniczo Humanistycznym w Siedlcach, skierowane było do lokalnych samorządów.

W konferencji uczestniczyło około 80 osób z Siedlec oraz powiatów: siedleckiego, węgrowskiego, sokołowskiego, mińskiego i garwolińskiego, a także gmin położonych na tamtym terenie. Obecni byli także: Paweł Mazurkiewicz  – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Energii, Agnieszka Michalska – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Energii, Anna Milewska  – Wiceprezes Zarządu BOŚ S.A. Gospodarzy reprezentowali  Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski oraz prof. dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk, Prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Spotkanie otworzył, witając  uczestników i gości, Prezes Zarządu NFOŚiGW dr inż. Kazimierz Kujda. W swojej wypowiedzi podkreślił, że realizacja przez NFOŚiGW (jako Partnera Wiodącego) oraz przez pozostałych Partnerów  „Ogólnopolskiego  systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”  wpisuje się w wypełnianie założeń nowej  polityki energetycznej Polski do 2050 roku.

Zadanie to jest realizowane zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz w myśl umowy, którą Prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda zawarł 3 marca 2016 roku z Ministrem Energii Krzysztofem Tchórzewskim.

Konferencja w Siedlcach stworzyła możliwość uzyskania przez samorządy regionu siedleckiego informacji i konsultacji o projektach, programach, procedurach, otoczeniu prawnym  i możliwościach dofinansowania zrównoważonej energetyki, efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. Do dyspozycji uczestników było kilkunastu ekspertów i doradców NFOŚiGW, których pracę w ramach JRPDE  koordynuje Wacław Bilnicki.

Prezydent Siedlec, Wojciech Kudelski,  podziękował Prezesowi Kazimierzowi Kujdzie i całemu NFOŚiGW za organizację konferencji. Przypomniał, że współpraca z jego miastem i regionem już zaowocowała konkretnymi efektami ekologicznymi, w szczególności w obszarze gospodarki wodno-ściekowej. Prezydent mówił o korzyściach, jakie  obecni samorządowcy mogą odnieść z aktywnego uczestnictwa w spotkaniu oraz pozyskania informacji i doświadczeń z zakresu efektywności energetycznej i dalszego wdrażania "pomysłów energetycznych" w swoich gminach i powiatach.

Paweł Mazurkiewicz, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego (szefowi resortu choroba uniemożliwiła uczestnictwo w spotkaniu), pozdrowił w imieniu ministra uczestników i życzył udanego przebiegu konferencji. Podkreślił, że założenia nowej polityki energetycznej państwa decentralizują ją i przenoszą do gmin, czyli tam, gdzie środki finansowe będą oszczędniej wydawane. Wskazał również na konieczność kształtowania w gminach postaw prosumenckich, a także wykorzystywania nowych projektów energetycznych (energetyka obywatelska – spółdzielnie i klastry energetyczne)  w oparciu o inicjatywy społeczności lokalnych.

Konferencję moderowała Agnieszka Zagrodzka, ekspert w  Jednostce  Realizującej Projekt Doradztwa Energetycznego w NFOŚiGW.

Eksperci i specjaliści NFOŚiGW opracowali i przedstawili uczestnikom spotkania następujące prezentacje:

Rola NFOŚiGW w działaniach na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, w tym efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii
(Justyna Przybysz)
Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE
(Agnieszka Zagrodzka)
Źródła finansowania inwestycji z obszaru efektywności energetycznej i OZE
(Irena Ryczkowska)
Programy NFOŚiGW - dofinansowanie w formie inwestycji kapitałowej
(Maria Milewska)
Efektywność energetyczna i oze – oferta finansowa i wsparcie doradcze. Pomoc publiczna
(Iwona Kudła)
Klastry energii
(Agnieszka Zagrodzka)
Dofinasowanie termomodernizacji obiektów w miastach i gminach
(Agnieszka Anioł)
Dofinasowanie ciepłownictwa
(Dariusz Greloff)
Dofinasowanie przedsięwzięć oze
(Irena Ryczkowska)
Dofinansowanie oświetlenia publicznego oraz transportu niskoemisyjnego w miastach i gminach
(Bogusław Skopek)

W drugiej części spotkania reprezentanci gmin i powiatów mogli skonsultować swoje pomysły i problemy dotyczące tematyki konferencji (efektywność energetyczna, zrównoważone zarządzanie energią, odnawialne źródła energii, oszczędność energii) z doradcami energetycznymi NFOŚiGW. Służyli oni radą przez kilka godzin.

NFOŚiGW – JRPDE przewiduje przeprowadzenie około 50 takich spotkań w  całej Polsce. Będą one adresowane do różnych grup potencjalnych beneficjentów: samorządów, przedsiębiorców, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, osób prywatnych.

Kolejna konferencja jest planowana w dniu 29 listopada 2016 roku w Ostrołęce. Będzie ona, podobnie jak w Siedlcach, również skierowana do jednostek samorządu terytorialnego.  

Źródło: NFOŚiGW


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej