więcej


Inicjatywy lokalne

PORT PC wspiera poprawki do projektu ustawy OZE posła Artura Bramory (17981)

2014-12-11

Drukuj
galeria

Pompa ciepła, fot. BWP, PORT PC

Prosumencka poprawka posła Artura Bramory (PSL) zdobywa poparcie Polskiej Organizacji Technologii Pomp Ciepła.

Zdaniem Polskiej Organizacji Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) obecna wersja projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii nie uwzględnia wsparcia rozwoju rozproszonej produkcji ciepła z odnawialnych źródeł energii (OZE). Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii nie zatwierdziła żadnej z licznych poprawek dotyczących produkcji ciepła rozproszonego w mikroinstalacjach OZE. Jak dotychczas komisja zaakceptowała tylko poprawki dotyczące wspierania systemów ciepłowniczych.

W Polsce 57% energii końcowej stanowi ciepło i chłód. W budownictwie mieszkaniowym, ten udział przekracza nawet 85%. Zdaniem PORT PC pominięcie wsparcia dla mikroinstalacji OZE, w szczególności produkujących ciepło jest nieuzasadnione i niezrozumiałe. Ustawa o OZE z założenia powinna pomagać w realizacji celów polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej. Do celów tych należą m.in. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz redukcja zużycia energii o 20% i wzrost do 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych do roku 2020.

Przełomowa poprawka posła Artura Bramory

Pewien przełom w dotychczasowych pracach nad ustawą stanowi poprawka złożona przez posła Artura Bramorę (PSL), która wspiera rozwój energetyki obywatelskiej. Proponowane dotychczas w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii rozwiązania dotyczące zasad sprzedaży energii elektrycznej z mikroinstalacji do sieci nie tylko nie zapewniają opłacalności inwestycji prosumenckich, ale też narażają prosumentów na duże ryzyko ekonomiczne. Nakłady inwestycyjne oraz koszty eksploatacyjne przewyższają wyraźnie przychody.

Poprawka posła Artura Bramory dotyczy wprowadzenia systemu taryf gwarantowanych (FiT – ang. Feed-in Tariff) dla najmniejszych mikroinstalacji OZE wytwarzających energię elektryczną w zależności od źródła. Zgodnie z poprawką właściciele tych mikroinstalacji uzyskaliby możliwości bezpiecznego zrealizowania inwestycji w oparciu o kredyt komercyjny (bez dotacji inwestycyjnych). Wysokości rat tego kredytu określone byłyby przychodami ze sprzedaży energii do sieci. Po kilku latach eksploatacji, wraz ze wzrostem cen energii z sieci, właściciele mikroinstalacji przechodziliby w sposób naturalny na bardziej dla nich opłacalną konsumpcję własną.

Jednym z najbardziej korzystnych rozwiązań prosumenckich byłoby wtedy wykorzystanie energii elektrycznej z mikroinstalacji do zasilania pomp ciepła (systemy hybrydowe: np. panele fotowoltaiczne i pompa ciepła) w przeciwieństwie do nieefektywnego wykorzystania nadwyżek energii z mikroinstalacji na potrzeby bezpośredniego ogrzewania grzałkami elektrycznymi wody lub pomieszczeń.

Proponowane rozwiązanie umożliwiłoby też przekierowanie środków dotacyjnych ze wsparcia inwestycyjnego zielonej energii elektrycznej na wykorzystanie ciepła i chłodu z OZE, które nie uzyskały żadnego wsparcia w projekcie ustawy. Zdaniem PORT PC w warunkach wsparcia stwarzanych projektem ustawy o OZE powinno obowiązywać tylko wsparcie eksploatacyjne zielonej energii elektrycznej w postaci taryf FiT.

Poprawka ta jest istotna również z punktu widzenia spełniania wymagań Dyrektywy EPBD w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Od 2021 roku każdy nowopowstały budynek, budowany będzie w koncepcji obiektów niemal zeroenergetycznych, w których podstawę stanowią mikroinstalacje OZE (panele fotowoltaiczne, pompy ciepła czy termiczne kolektory słoneczne).

Taryfy gwarantowane dla mikroinstalacji OZE produkujących energię elektryczną przyczyniłyby się do wzrostu opłacalności inwestycji i społecznej akceptacji obiektów o niemal zerowym zużyciu energii.

Pełny tekst poprawki wraz z uzasadnieniem: http://www.portpc.pl/pdf/Poprawka_prosumencka_pBramory_pK201114.pdf

Źródło:PORT PC


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej