więcej


Inicjatywy lokalne

Miejskie wodociągi w Kołobrzegu będą zasilane energią z fotowoltaiki (18372)

2015-03-31

Drukuj
galeria

Instalacja fotowoltaiczna na terenach MWiK w Kołobrzegu. Foto. Opeus Energia

Na terenach należących do spółki wodociągowej z Kołobrzegu uruchomiono instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy 188,5 kW. Panele fotowoltaiczne zamontowano zarówno na gruncie jak i dachach obiektów należących do MWiK w Kołobrzegu.

Inwestycję zrealizowano na terenie Ujęcia Wody Bogucino należącego do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu.
Na instalację fotowoltaiczną składa się 106 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 26,5 kW, które zamontowano na dachu, a także 648 paneli PV o łącznej mocy 162 kW, zamontowanych na gruncie.

Instalację fotowoltaiczną obsługuje 6 falowników. Jak informuje firma Opeus Energia, która odpowiadała za wykonanie instalacji, zastosowano w niej system ograniczania mocy falowników, zabezpieczający przed wypływem energii do sieci elektroenergetycznej.

Instalacja fotowoltaiczna, która powstała w Ujęciu Wody Bogucino, będzie produkować energię na potrzeby własne obiektów kołobrzeskiego MWiK.
Zakłada się, że roczna produkcja energii wyniesie 179 MWh, co stanowi 16% zapotrzebowania na energię generowanego przez obiekty Ujęcia Wody Bogucice.

Koszt całkowity inwestycji wyniósł 865,5 tys. zł netto. 75% kosztów kwalifikowanych pokryła unijna dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, działanie 4.1. Energia odnawialna i zarządzanie energią.

źródło: gramwzielone.pl

www.gramwzielone.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej