więcej


Inicjatywy lokalne

Kto dostanie dotacje na fotowoltaikę w województwie warmińsko-mazurskim? (17432)

2014-07-04

Drukuj
galeria

Przystań jachtowa, Mikołajki, fot. Marek i Ewa Wojciechowscy, CC-BY-SA-3.0,

WFOŚiGW w Olsztynie opublikował listę beneficjentów unijnych dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Warmii i Mazur, którzy z pomocą unijnych funduszy zbudują instalacje fotowoltaiczne.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zakończył nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, konkurs nr 01/14/6.2.1 działania 6.2 poddziałania 6.2.1 "Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii". Wśród projektów, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną i zostały skierowane do realizacji jest wiele inwestycji mających na celu produkcję energii z wykorzystaniem systemów fotowoltaicznych. 

Na liście merytorycznej znalazło się kilka projektów mających na celu budowę większych naziemnych instalacji fotowoltaicznych.

Wśród nich jest inwestycja firmy Biogal, która ma na celu budowę naziemnej farmy fotowoltaicznej o mocy 980 kW w miejscowości Mroczno. Koszt inwestycji wynosi 5,2 mln zł, a kwota unijnej dotacji to 1,8 mln zł. 

Naziemną farmę fotowoltaiczną z unijnym dofinansowaniem zbuduje też firma Eko Park IX. Koszt tego projektu wynosi 6,8 mln zł, a kwota dofinansowania z UE to 2,35 mln zł. 

Kolejnym beneficjentem RPO dla województwa warmińsko-mazurskiego jest firma Kapmar, która zbuduje farmę fotowoltaiczną za 3,9 mln zł przy dofinansowaniu na poziomie 1,36 mln zł. 

Dotacje na budowę farmy fotowoltaicznej otrzymała też firma Grupa Eko Park (1,6 mln zł przy wartości projektu 4,7 mln zł), a także firma Hurtownia Elektryk z Ełku, która za 1,5 mln zł zbuduje instalację fotowoltaiczną o mocy 200 kW. Wartość dofinansowania to 0,52 mln zł. 

W sumie wartość projektów z listy projektów podstawowych, które zakładają produkcję energii słonecznej i które przeszły ocenę merytoryczną, to 26,7 mln zł, a wartość dofinansowania to w sumie 9,2 mln zł. 

Na liście rezerwowej znajdują się projekty zakładające w dużej mierze realizację mniejszych instalacji fotowoltaicznych.

Widać więc, że wyższe miejsca na listach rankingowych przypadły projektom większym, w przypadku których inwestorzy zaoferowali mniejszy koszt instalacji w przeliczeniu na jednostkę mocy. 

Wartość projektów znajdujących się na liście rezerwowej wynosi 7,3 mln zł, a wnioskowany poziom dotacji to w sumie 2,8 mln zł. 

 

źródło: Gram w Zielone
www.gramwzielone.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej