więcej


Inicjatywy lokalne

Chiny – szczyt zużycia energii w roku 2020 (17905)

2014-11-24

Drukuj
galeria

Budowa małej elektrowni wodnej w dystrykcie Shennongjia, fot. wikipedia, CC-BY-SA-2.5

Na rok 2020 Chiny zapowiedziały szczyt zużycia energii, który oszacowano na ekwiwalent 4.8 mld ton węgla.

Jak podała 19 listopada strona internetowa wychodzącego w Pekinie Dziennika Ludowego, (ang. People‘s Daily) Rada Państwa Chin ogłosiła Strategiczny Plan Działań Rozwoju Sektora Energetycznego na lata 2014-2020.

Osiągnięcie szczytowego zużycia energii ma się dokonać poprzez przez stopniową przebudowę sektora energetycznego. Do roku 2020 zużycie węgla wzrośnie do 4.2 mld ton, prawie 17% więcej niż obecne 3,6 mld ton. Według planu do roku 2020 udział energetyki odnawialnej wzrośnie z 9,8% (2013) do 15%. Wzrośnie także udział gazu naturalnego do ponad 10%, natomiast udział węgla spadnie do 62%. Produkcja gazu łupkowego i metanu pochodzącego ze złóż węgla wzrosnąć ma do 30 mld m3 rocznie.

Przewidywana jest także budowa nowych elektrowni jądrowych we wschodnich prowincjach Państwa Środka jak tylko zostaną ukończone studia wykonalności. W roku 2020 moc oddanych do użytku elektrowni jądrowych sięgnie 58 GW. Energetyka odnawialna dysponować będzie potencjałem 650 GW mocy, z czego 350 GW to elektrownie wodne, 200 GW - wiatrowe i 100 GW – słoneczne.

Obecnie Chiny importują około 60% ropy i 30% gazu ziemnego. Planowana na 2020 rok niezależność energetyczna Chin wynieść ma około 85%. Strategiczny Plan Działań ma za zadanie unowocześnić chiński sektor energetyczny. Chiny uzależnione są od węgla wydobywanego w prymitywny sposób – mówi Zhou Dadi, dyrektor China Energy Research Society, dodając, że są one także największym emitentem gazów cieplarnianych.

Jak powiedział dla People‘s Daily Li Yizhong – prezydent China Federation of Industrial Economics, największego stowarzyszenia przemysłowego w Chinach – Chiny zużywają 21,5% światowej energii wytwarzając 12,3% jednocześnie światowego PKB. Zużycie energii na jednostkę PKB jest wciąż bardzo wysokie. Li Yizhong ocenił cele wyznaczone w Strategicznym Planie Działań Rozwoju Sektora Energetycznego jako pragmatyczne i obowiązkowe.

Piotr Siergiej, na podstawie: peopledaily.com.cn


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej