więcej


Inicjatywy lokalne

279 mln zł dotacji na OZE dla samorządów (15941)

2013-07-20

Drukuj

W tym roku, w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 uruchomiono dotacje, z których mogą skorzystać samorządy realizujące projekty z zakresu OZE i efektywności energetycznej. Jak informuje "Rzeczpospolita", do wydania zostało jeszcze 279 mln zł.

Jak podkreśla "RZ", dotacje w ramach Funduszu EOG są rozdzielane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W wymienonej wyżej kwocie 231,5 mln zł to dotacje na efektywność energetyczną, a 47,5 mln zł na OZE.

W przypadku działań zwiększających efektywność energetyczną dotacje można otrzymać na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, turystyki, sportu.

Z kolei dotacje na OZE będzie można przeznaczyć m.in. na montaż urządzeń do produkcji energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu, kotłów biomasowych, fotowoltaiki, rekuperatorów ciepła, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, małych elektrowni wiatrowych, biogazowni czy instalacji geotermalnych. Moc nomilalna instalacji nie może przekroczyć 5 MW.

Maksymalna kwota dofinansowania na jeden projekt to 3 mln euro. Ostateczna kwota dofinansowania przyznana na projekt uzależniona jest od całkowitej wielkości usuniętej lub unikniętej emisji CO2/rok w wyniku realizacji projektu. Będzie ona obliczana jako iloczyn stałej kwoty dofinansowania (wynoszącej 3600 PLN) przez liczbę ton usuniętej lub unikniętej wskutek realizacji projektu emisji CO2/rok (pod warunkiem, że całkowita wielkość udzielonego dofinansowania nie przekroczy 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych).

 

źródło: Gram w Zielone

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej