więcej


Energetyka

RWE: co piąty Polak może zostać prosumentem (18038)

2015-01-01

Drukuj
galeria

Instalacja fotowoltaiczna w Żurawlowie, fot. Andrzej Szkodzin, flickr.com, CC BY-ND 2.0

Z badania przeprowadzonego przez TNS Polska na zlecenie RWE Polska wynika, że 21% Polaków byłoby skłonnych do zainwestowania w panele fotowoltaiczne. Potencjalny polski prosument to młoda osoba w wieku poniżej 29 lat, o średnich i wyższych zarobkach, mieszkająca na obszarze wiejskim, w domu jednorodzinnym lub bliźniaku.

Według studium RWE „Scenariusze rozwoju technologii na polskim rynku energii do 2050 roku” produkcja energii w źródłach rozproszonych może wzrosnąć z 4,7 TWh do 52 TWh w 2050 roku, z czego największy przyrost, nawet do 25 TWh, spodziewany jest w obszarze prosumenckich instalacji fotowoltaicznych.

Studium wskazuje energetykę prosumencką jako jeden z najbardziej perspektywicznych sektorów polskiej energetyki. Fotowoltaikę natomiast – jako technologię, która ma szansę na największy rozwój w tym segmencie. Według raportu w 2050 roku prosumenci mogą odpowiadać za produkcję nawet 25 TWh energii elektrycznej, czyli blisko połowy energii elektrycznej wyprodukowanej przez źródła rozproszone. Ze względu na znaczący potencjał trendu prosumenckiego, RWE Polska postanowiła zbadać, kim będzie statystyczny polski prosument. Na zlecenie spółki zrealizowano badanie opinii publicznej na temat postrzegania energii elektrycznej wśród Polaków. Jego wyniki pozwoliły stworzyć profil potencjalnego polskiego inwestora w panele fotowoltaiczne – potencjalnego polskiego prosumenta.

21% Polaków może zostać prosumentami

Co piąty badany (21%) przyznał, że byłby skłonny zainwestować w panele fotowoltaiczne o wartości około 10 000 zł, zwłaszcza gdyby inwestycja zwróciła się w ciągu 5 lat. Również 21% badanych było przeciwnych zainwestowaniu w takie urządzenie. Co ciekawe, 50% respondentów wskazało, że nie są zainteresowani taką inwestycją, uzasadniając, że podyktowane jest to brakiem możliwości zainstalowania paneli lub wpływu na tego typu decyzję. Pozostałe 8% badanych nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie.

Potencjalny polski prosument jest młody i zarabia między 2 501 a 4 000 zł netto

46% zainteresowanych inwestycją w panele fotowoltaiczne deklaruje zarobki między 2 501 a 4 000 zł netto w gospodarstwie domowym. Kolejne 21% potencjalnych prosumentów zarabia od 1 501 do 2 500 zł netto w przeliczeniu na dochód rodziny. Mniejszy udział w tej grupie stanowią zainteresowani charakteryzujący się dochodem gospodarstwa domowego poniżej 1 500 zł netto (17%) oraz powyżej 4 000 zł netto (także 17%)

Najbardziej skłonne do zakupu paneli PV byłyby osoby poniżej 29 roku życia (23%). Mniejsze zainteresowanie taką inwestycją cechuje osoby w przedziale wiekowym 30-39 lat (21%) oraz przekraczające 60 lat (21%). Pozostali potencjalni inwestorzy w panele PV należą do grupy wiekowej 40-49 lat (18%) oraz 50-59 lat (17%).

Co ciekawe, 81% potencjalnych inwestorów w panele fotowoltaiczne wyraża skłonność do inwestycji w drodze leasingu, gdyby kosztowało to około 1 000 zł rocznie i pozwalało zaoszczędzić ponad 1 000 zł na rachunku za energię elektryczną w skali roku.

Potencjalny polski prosument mieszka na wsi, w domu jednorodzinnym lub bliźniaku

Inwestycja w panele PV mogłaby być rozważana głównie przez osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich (51%), w miejscowościach do 20 000 mieszkańców (15%) oraz w miastach powyżej 200 000 mieszkańców (15%). Pozostałe 32% respondentów skłonnych do inwestycji w panele fotowoltaiczne zamieszkuje miejscowości o poziomie zaludnienia do 50 000 mieszkańców (8%) oraz do 200 000 mieszkańców (12%).

Jeśli natomiast chodzi o rodzaj budynku, który zamieszkuje potencjalny prosument, to 59% badanych wyrażających zainteresowanie zakupem paneli fotowoltaicznych mieszka w domu jednorodzinnym, bliźniaku lub w zabudowie szeregowej. Pozostałe 41% mieszka w budynku wielorodzinnym lub bloku.

Główna motywacja to obniżenie wysokości rachunku za energię elektryczną

Poproszeni o wskazanie dwóch najważniejszych czynników przemawiających za nabyciem paneli fotowoltaicznych respondenci na pierwszym miejscu stawiali możliwość obniżenia rachunków za energię elektryczną. Wskazało na nią 57% badanych. Na drugim miejscu badani umieścili niezależność od firm produkujących energię (15%). Z kolei jako trzeci czynnik wskazano chęć czynnego udziału w ochronie środowiska (13% osób objętych badaniem). Ten czynnik częściej wybierała grupa osób o dochodach powyżej 4 000 zł netto w gospodarstwie domowym. Motywację stanowił również – wynikający z posiadania panelu – wyższy status społeczny (5% ankietowanych). 1% badanych wskazał inny czynnik, a pozostali nie byli w stanie tego uczynić.

Badanie omnibusowe zostało zrealizowane na terenie całej Polski przez TNS Polska w 2014 roku, na reprezentatywnej próbie 1 000 Polaków powyżej 15 roku życia. Terminy „potencjalny prosument” oraz „potencjalny inwestor w panele fotowoltaiczne” odnoszą się do respondentów, którzy na pytanie „Czy w ramach domowych inwestycji kupiłby Pan/kupiłaby Pani panel fotowoltaiczny pozwalający na pozyskiwanie energii z promieniowana słonecznego wart ok 10 000 zł?”, odpowiedzieli twierdząco.

Źródło: RWE Polska


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej