więcej


Energetyka

Polacy wolą energię odnawialną od atomowej (17952)

2014-12-05

Drukuj
galeria

Beton zamiast wydmy. Na zdjęciu elektrownia jądrowa Gravelines, k. francuskiej Dunkierki, fot. Loizeau, (CC BY-NC-ND 2.0)

Badanie opinii publicznej CBOS wskazuje, że ponad połowa Polaków sprzeciwia się budowie elektrowni jądrowych. Pomysł popiera niecałe 40% społeczeństwa. Niemal 90% Polaków chciałoby zwiększenia inwestycji w sektorze odnawialnym.

Najnowsze, listopadowe wyniki reprezentatywnego badania opinii publicznej przeprowadzonego przez CBOS wyraźnie wskazują, że Polacy wolą inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE), niż w elektrownie jądrowe. Z historii badań opinii na temat energetyki jądrowej na przestrzeni lat (prowadzonych od 1987 r.), jednoznacznie wynika, że jedynie raz, w roku 2009, zwolenników budowy elektrowni jądrowej było więcej niż przeciwników. Od tego czasu wyraźnie widać, że przeciwnicy budowy elektrowni jądrowej w naszym kraju stanowią większość.

Ministerstwo Gospodarki i spółka PGE bezskutecznie próbują przekonać opinię publiczną do energetyki jądrowej, odwołując się w swoich komunikatach nawet do rzekomego poparcia dla budowy elektrowni jądrowej przez większość Polaków. Wyniki badań CBOS zadają kłam tym praktykom i ewidentnie pokazują, że przeciwników budowy elektrowni jądrowej jest już od lat więcej niż zwolenników. Ludzie nie dają się nabrać na kampanie reklamowe i promocyjne atomu, na które idą miliony złotych z naszych kieszeni. – mówi Iwo Łoś, ekspert organizacji Greenpeace ds. bezpieczeństwa energetycznego.

Atom wbrew prawu i za wszelką cenę?

24 listopada Greenpeace złożył do Ministerstwa Środowiska odwołanie od wydanej w ostatnich dniach przez Marszałka Województwa Pomorskiego decyzji, zezwalającej na przemysłowe odwierty geologiczne, mające na celu przygotowanie budowy elektrowni jądrowej na cennej przyrodniczo nadmorskiej wydmie w Lubiatowie (gm. Choczewo, woj. pomorskie). Eksperci i prawnicy organizacji zwracają uwagę na bezpośrednie zagrożenie dla cennych przyrodniczo obszarów i chronionych gatunków. Zarzucają również brak oceny oddziaływania na środowisko oraz konsultacji społecznych wymaganych przez prawo polskie i europejskie, a także naruszenie szeregu przepisów i konwencji (m.in. ustawy: Prawo Geologiczne i Górnicze, unijnej Dyrektywy Ptasiej i Dyrektywy Habitatowej, prawa ochrony przyrody oraz Konwencji z Aarhus). Greenpeace wraz z mieszkańcami Lubiatowa domaga się zaniechania odwiertów do czasu przeprowadzenia konsultacji społecznych i wykonania analizy oddziaływania na środowisko.

Badacze z CBOS podkreślają, że rozwój odnawialnych źródeł energii od lat cieszy się ogromnym poparciem społecznym. Najnowszy sondaż wskazuje, że rozwoju OZE w Polsce chce aż 88,8 procent obywateli. Pytani o pożądany kierunek polityki energetycznej, na pierwszym miejscu także wskazują poparcie dla OZE (68,3 procent), na drugim miejscu poparcie dla inwestycji podnoszących efektywność energetyczną (40,5 procent). Znamiennie niskie jest poparcie dla polityki energetycznej opartej o spalanie węgla kamiennego i brunatnego, które wyraziło zaledwie 27,5 procent respondentów.

Niezmiennie utrzymuje się ogromny rozdźwięk między oczekiwaniami społeczeństwa, a decyzjami i działaniami podejmowanymi przez rząd. Pomimo oczekiwań Polek i Polaków, rząd nie podejmuje działań prowadzących do rozwoju odnawialnych źródeł energii. Omawiany obecnie w Sejmie rządowy projekt ustawy o OZE nie zakłada wprowadzenia skutecznych mechanizmów wsparcia, służących rozwojowi energetyki obywatelskiej na szeroką skalę. Eksperci twierdzą, że nowa ustawa przede wszystkim będzie wspierać spółki energetyczne. Nie mamy złudzeń – wprowadzane obecnie drobne poprawki nie pozwolą na dynamiczny rozwój przydomowych czy gminnych źródeł energii odnawialnej, choć ich potencjał jest w Polsce wyjątkowo duży. – mówi Anna Ogniewska, ekspertka Greenpeace ds. OZE.

Opracowanie Marta Śmigrowska na podstawie komunikatu Greenpeace.


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej