więcej


Energetyka

Nowelizacja ustawy o OZE. Niższe wsparcie dla PV i biogazu, więcej biurokracji (18540)

2015-05-15

Drukuj
galeria

Nowelizacja ustawy o OZE. Niższe wsparcie dla PV i biogazu, więcej biurokracji, fot. Marek Józefiak

Ministerstwo Gospodarki przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nowelizacja zmienia m.in. stawki wsparcia dla mikroinstalacji i normuje okres przejściowy między starym, a nowym systemem wsparcia.

15 maja Ministerstwo Gospodarki przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o OZE. Celem nowelizacji – jak czytamy w uzasadnieniu – jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych regulacji, w szczególności odnośnie pomocy publicznej dla prosumentów.

Zgodnie z zapowiedziami, resort obniżył wsparcie dla niektórych technologii w ramach energetyki prosumenckiej. Niższe wsparcie otrzymają mikroinstalacje fotowoltaiczne i biogazowe, choć nowelizacja nie wyklucza wsparcia na poziomie przewidzianym w pierwotnym tekście ustawy.

Nowelizacja wprowadza pojęcie ceny minimalnej (np. dla PV – od 0,49 zł do 0,65 zł za 1kWh). Inwestorzy, którzy będą chcieli otrzymać wyższą cenę, taką jak w pierwotnej treści ustawy (tj. 75 gr/1 kWh), będą musieli złożyć do URE wniosek o przyznanie pomocy wraz z oświadczeniem o ponoszeniu wyższych kosztów produkcji energii. We wniosku inwestorzy mają załączyć wyliczenia przewidywanych kosztów wytworzenia energii elektrycznej (LCOE). URE otrzymał możliwość kontroli instalacji i obowiązek weryfikacji składanych wniosków.

Nowelizacja wyklucza możliwość łączenia wsparcia w ramach taryf gwarantowanych i wsparcia w ramach pomocy inwestycyjnej (np. w ramach programu Prosument) przeznaczonej na zakup, instalację czy modernizację instalacji niezależnie od daty i formy jej udzielenia.

Ministerstwo uregulowało także okres przejściowy pomiędzy starym, a nowym systemem wsparcia oraz dookreśliło obowiązki informacyjne nt. zainstalowanej mocy i wysokości produkcji energii z OZE.

Inwestorzy, którzy nie zdążą ukończyć inwestycji do końca 2015 roku, a będą chcieli sprzedawać energię elektryczną przed rozstrzygnięciem pierwszej aukcji, będą mogli ją sprzedać, ale wyłącznie w całości na giełdzie towarowej lub na rynku regulowanym. W innym przypadku, jeśli okaże się, że producent nie sprzedaje w ten sposób w całości wyprodukowanej energii, URE może zakazać uczestnictwa danego wytwórcy w systemie aukcyjnym.

Według ministerstwa, mimo obniżenia opłacalności inwestycji w przydomowe instalacje fotowoltaiczne, 800 MW zainstalowanej mocy w energetyce rozproszonej zostanie osiągnięte w dwa lata, do końca 2017 roku. Nowelizacja nie przewiduje zwiększenia kosztów administracji w związku z dodatkowymi obowiązkami powierzonymi URE.

 

Marek Józefiak, Chrońmy Klimat


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej