więcej


Energetyka

Niska emisja SMOG - Komentarz do projektów: Polityki energetycznej Polski i Krajowego planu energii i klimatu (20751)

Konrad Wielądek
2019-03-12

Drukuj
galeria

Jednym z najważniejszych problemów, silnie dostrzeganych przez społeczeństwo, jest bardzo niska jakość powietrza, tzw. smog.Główną jego przyczyną niska emisja z jednorodzinnych budynków, wyposażonych w bardzo mało efektywne piece wykorzystujące paliwa o niskiej jakości oraz odpady, których spalanie prowadzi do emisji toksycznych substancji. Ponadto na smog wpływa też ruch samochodowy w dużych miastach. Wskutek smogu w ciągu roku ok. 48 tys. osób umiera przedwcześnie, a według WHO wśród 50 miast o najgorszej jakości powietrza w UE aż 36 to miasta polskie. Obecnie, jak wspomniano już wcześniej, 72% budynków nie jest izolowanych w ogóle albo izolowane są one bardzo słabo, 70% wykorzystuje węgiel o niskiej jakości i nie rzadko, nielegalnie, różne odpady. Rozwiązania problemu szukać należy w zintegrowanym programie obejmującym termomodernizację budynków, poprawę efektywności użytkowania energii, wyposażenie ich w mikroźródła energetyki odnawialnej oraz technologie rekuperacji z odzyskiem energii.

Szeroki program termomodernizacji, połączony z inwestycjami w małą energetykę odnawialną, pompy ciepła i fotowoltaikę, zaproponowany został przez WiseEuropa. Jego realizacja pozwoliłaby zasadniczo ograniczyć emisje. Kosztowałaby ok. 210 mld zł do 2030 roku, z czego dotacje miałyby stanowić 58 mld zł, a całość przyczyniać się do wzrostu PKB20. W wyniku tego smog, który kosztuje społeczeństwo 110 mld zł rocznie – w tym nie tylko 48 tys. przedwczesnych zgonów, ale także 19 mln traconych dniówek, leki i dni hospitalizacji – byłby znacznie ograniczony. W projekcie PEP 2040 brak zintegrowanego spojrzenia na problem smogu.

Tekst całej opinni przygotowanej przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju na prośbę Stowarzyszenia EKO-UNIA nzjadziejsz tutaj: Opinia o projekcie polityki energetycznej do roku 2040


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej