więcej


Energetyka

MG wyjaśnia wątpliwości wokół zasad wsparcia dla mikroinstalacji (18837)

2015-08-26

Drukuj
galeria

fot. flickr.com, CC BY 2.0

Ministerstwa Gospodarki wyjaśnia zasady wsparcia dla grupy obecnych i przyszłych wytwórców energii w mikroinstalacjach OZE o mocy do 40 kW.

Portal Gramwzielone.pl uzyskał od Ministerstwa Gospodarki odpowiedzi na pytania dotyczące interpretacji problematycznych zapisów w zakresie wprowadzanych przez ustawę o odnawialnych źródłach energii zasad wsparcia dla grupy obecnych i przyszłych wytwórców energii w mikroinstalacjach OZE o mocy do 40 kW.

Mimo, że ustawa o OZE weszła w życie w maju br., do tej pory wątpliwości budziło kilka wpisanych do niej, kluczowych zasad wsparcia dla obecnych i przyszłych właścicieli mikroinstalacji OZE sprzedających energię zgodnie z aktualnym systemem wsparcia dla OZE wpisanym do Prawa energetycznego, a także zgodnie z systemem wsparcia, który wpisano do ustawy o OZE i który zacznie obowiązywać po 2015 r.

Ministerstwo Gospodarki odpowiedziało (w końcu) na zadane przez nas pytanie dotyczące ewentualnej zmiany zasad wsparcia po 1 stycznia 2016 r. dla prosumentów, którzy uruchomili do tej pory swoje mikroinstalacje lub uruchomią je do końca tego roku.

Zgodnie z nowelizacją Prawa energetycznego z 2013 r. osoby fizyczne uruchamiające produkcję energii w domowych mikroinstalacjach OZE o mocy do 40 kW uzyskały prawo do sprzedaży do sieci nieskonsumowanych nadwyżek energii po cenie wynoszącej 80% średniej ceny hurtowej z roku poprzedniego.

Tymczasem przyjęta w tym roku ustawa o odnawialnych źródłach energii, w części poświęconej nowemu systemowi wsparcia dla właścicieli mikroinstalacji stanowi, że osoby, które uruchomią produkcję energii po 2015 r., będą funkcjonować w systemie bilansowania energii sprzedanej do sieci z energią kupioną (tzw. system net-meteringu), a w przypadku wykazania w półrocznym rozliczeniu nadwyżki energii sprzedanej nad kupioną otrzymają za każdą kilowatogodzinę tej nadwyżki kwotę równą 100-procentom średniej ceny energii na rynku hurtowym z poprzedniego kwartału.

Niejasne było natomiast, czy osoby, które uruchomiły swoje instalacje do końca br., po 2015 r. pozostaną na dotychczasowych zasadach wsparcia (sprzedaż nadwyżek po cenie 80%) czy przejdą na system bilansowania ze sprzedażą nadwyżek energii po cenie równej 100% średniej ceny hurtowej z wcześniejszego kwartału.

Teraz resort gospodarki wyjaśnił tą wątpliwość, wskazując, że "z dniem 1 stycznia 2016 r. obecni właściciele mikroinstalacji przejdą na nowy system bilansowania".

Okresy rozliczeń w systemie bilansowania (net-meteringu)

Wątpliwości interpretacyjne budziła też kwestia okresów bilansowania energii w systemie net-meteringu dla właścicieli mikroinstalacji o mocy do 40 kW. O ile w ustawie wpisano półroczny okres rozliczeń to pojawiły się wątpliwości, czy ten okres będzie naliczany w przedziałach półrocznych rozpoczynających się co roku od 1 stycznia i od 1 lipca – czy może półroczny termin rozliczeń będzie liczony od daty uruchomienia produkcji energii.

W wysłanej do portalu Gramwzielone.pl odpowiedzi Ministerstwo Gospodarki potwierdza, że będzie stosowane to pierwsze rozwiązanie, a więc energia z mikroinstalacji będzie bilansowana w okresach styczeń-czerwiec i lipiec-grudzień.

Taryfy gwarantowane niezmienne przez 15 lat

Oprócz wyżej wymienionego systemu bilansowania właściciele mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy do 10 kW uruchamianych po 1 stycznia 2016 r. będą mogli alternatywnie wybrać (w przypadku braku preferencyjnego finansowania - np. dotacji) wpisany do ustawy o OZE system taryf gwarantowanych, czyli stałych, preferencyjnych stawek za sprzedaż energii.

Ten system wsparcia w wersji wpisanej do ustawy o OZE budził mniej problemów z interpretacją niż system bilansowania, jednak pewne wątpliwości pojawiły się po opublikowaniu ostatniego, lipcowego projektu nowelizacji ustawy o OZE.

Po publikacji rządowego projektu nowelizacji ustawy o OZE datowanego na 13 lipca 2015 r. w branży energii odnawialnej pojawiły się wątpliwości wynikające z art. 3 tego projektu, czy w przypadku wejścia w życie tej nowelizacji w takim kształcie wpisane do ustawy o OZE taryfy gwarantowane dla danej instalacji będą niezmienne w okresie 15 lat, a nowe wartości taryf będą obowiązywać tylko dla instalacji uruchomionych po wprowadzeniu nowej taryfy, czy – jak można wnioskować z lipcowego projektu nowelizacji – w przypadku zmienienia taryfy przez Ministra Gospodarki w kolejnym roku nowa taryfa będzie stosowana dla instalacji uruchomionej także przed terminem wejścia w życie tej zmiany.

W odpowiedzi, którą uzyskaliśmy z Ministerstwa Gospodarki, resort rozwiewa te wątpliwości i wyjaśnia, że „w przypadku wejścia w życie nowelizacji ustawy o OZE w obecnym kształcie nowe taryfy będą niezmienne w okresie 15 lat, a nowe wartości taryf będą obowiązywać tylko dla instalacji uruchomionych po wprowadzeniu tych taryf".

Źródło: gramwzielone.pl

www.gramwzielone.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej