więcej


Energetyka

Kolejne instalacje fotowoltaiczne w Polsce: 480 kW w Czechowicach-Dziedzicach (17523)

2014-08-04

Drukuj
galeria

Na mocy umowy pomiędzy firmami Solar-Energy SA oraz EHN SA do końca sierpnia 2014 roku zostanie oddana do użytku dachowa instalacja fotowoltaiczna o mocy 480 kW. Produkcja energii na własne potrzeby spółki EHN SA pozwoli na ograniczenie poboru energii z sieci i obniżenie kosztów bieżących przedsiębiorstwa.

Dzięki dogodnej formie finansowania inwestycja spłacana będzie z bieżącej produkcji energii i przyniesie wymierne korzyści finansowe już w pierwszych miesiącach działania: oszczędności są wyższe niż wysokość rat miesięcznych do instytucji finansującej.

Do budowy instalacji wykorzystane zostaną wyprodukowane w Polsce moduły Solar-Energy SA nowej generacji o mocy 250 W i sprawności ogniw wyższej niż 17,8%. Wszystkie komponenty użyte do produkcji paneli pochodzą z Unii Europejskiej.

Dzięki wykorzystaniu automatycznej linii produkcyjnej gwarantującej powtarzalność parametrów technicznych i jakościowych producent udziela 12-letniej gwarancji fabrycznej, gwarancja na sprawność modułu wynosi 30 lat zamiast 25 lat oferowanych przez inne firmy.

Instalacja zbudowana zostanie na dachu płaskim. Ze względu na specyfikę pokrycia dachowego – dach membranowy, zdecydowano się na zastosowanie podkonstrukcji typu aero, która nie wymaga ingerencji w poszycie i konstrukcję dachu. Spółka EHN po zakończeniu inwestycji planuje budowę kolejnych instalacji fotowoltaicznych, które zasilą w energię obiekty będące własnością spółki.

Rozważana jest także opcja gromadzenia energii. Decyzja ta ściśle związana jest z niepokojącymi informacjami o złej kondycji ponad połowy bloków energetycznych polskich elektrowni zasilanych węglem: wiek tych urządzeń przekracza 30 lat. W najbliższych dwóch latach Spodziewać się można wyłączeń z eksploatacji, nieprzewidzianych awarii, blackoutów, niedoboru energii na rynku, a także wzrostu cen energii. Jednym z rozwiązań, które pozwala uniezależnić się, chociaż częściowo, od powyższych problemów są instalacje wykorzystujące energię odnawialną, w tym fotowoltaikę.

Firmy produkujące napoje chłodzące, materiały budowlane, a także chłodnie, sklepy, mają charakterystyki zużycia energii zbliżone do charakterystyki produkcji energii z instalacji fotowoltaicznych. Ich zapotrzebowanie na energię wzrasta w miesiącach słonecznych, a wtedy uzyskuje się najwięcej energii ze słońca.

Instalacja spółki EHN SA zajmie powierzchnię prawie 10 tys. m2, produkcja energii szacowana jest na ok. 450 MWh rocznie. Spółka posiada koncesję URE na obrót i dystrybucję energią elektryczną, dzięki temu posiada prawo do zielonych certyfikatów i ich obrotu na giełdzie.

Budowa instalacji fotowoltaicznej realizowana jest dzięki osobistemu zaangażowaniu prezesa EHN SA Marka Ciosłowskiego: – Przychody z produkcji energii oceniamy na ponad dwieście tysięcy złotych. Dodatkowe zyski uzyskamy ze sprzedaży zielonych certyfikatów. Szacujemy je na ponad 80 tys. złotych rocznie, tylko z planowanej na ten rok instalacji.

 

źródło: Solar-Energy SA
www.solar-energy.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej