więcej


Energetyka

Jaki rynek pracy po węglu? Zapraszamy na debatę on-line (20290)

2017-11-21

Drukuj
galeria

Jaki rynek pracy po węglu? Zapraszamy już 30 listopada 2017 roku o godz. 11:00 na czwartą debatę przygotowaną przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie. 

Głównym ekspertem podczas debaty będzie Piotr Lewandowski – prezes Instytutu Badań Strukturalnych. Debata będzie moderowana przez Bartłomieja Derskiego, redaktora portalu WysokieNapięcie.pl, patrona medialnego debaty. W listopadowej debacie wezmą udział również: Daria Kulczycka – dyrektor Departamentu Energii i Zamian Klimatu w Konfederacji Lewiatan, Monika Rosa – posłanka partii Nowoczesna ze Śląska oraz Dariusz Szwed - członek Zarządu Zielonego Instytutu, Doradca Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych.

Uczestniczki i uczestnicy debaty będą dyskutować o doświadczeniach Polski w obszarze programów restrukturyzacji w schyłkowych branżach tradycyjnego przemysłu i skutecznej realokacji pracowników z tych branż do obszarów, gdzie ich kompetencje będą wystarczająco dobrze korespondowały z popytem. W nadchodzących latach spadek liczby pracujących w górnictwie będzie kontynuowany, nie tylko ze względu na wymóg spełnienia celów polityki klimatycznej, ale także poprawy efektywności ekonomicznej sektora. Śląsk jest regionem rozwijającym się dość prężnie: z silnym przemysłem m.in. motoryzacyjnym i chemicznym, rosnącym znaczeniem usług, zurbanizowanym i dobrze połączonym komunikacyjne z innymi regionami Polski oraz krajami ościennymi, posiadającym zaplecze naukowe i poszukującym nowych ścieżek rozwoju. Ma duży potencjał tworzenia nowych miejsc pracy, także w przemyśle, co odróżnia go od wielu górniczych regionów w Europie Zachodniej. W najbliższym czasie to właśnie przemysł może odegrać istotną rolę jako źródło miejsc pracy, które będą stanowić alternatywę dla pracy w górnictwie. Jednak ze względu na postęp technologiczny, automatyzację i robotyzację w dłuższym okresie udział przemysłu w zatrudnieniu najprawdopodobniej się obniży. Sektorami, które nabierać będą na znaczeniu, będą usługi oraz potencjalnie budownictwo. Śląsk boryka się z licznymi problemami ekologicznymi związanymi z industrialnym dziedzictwem regionu, ale również z zanieczyszczeniem powietrza wynikającym z wysokiego poziomu urbanizacji oraz dominacji węgla jako paliwa używanego do ogrzewania mieszkań prywatnych. Działania związane z rewitalizacją przestrzeni oraz termomodernizacją mogą tworzyć miejsca pracy wymagające kwalifikacji zbliżonych do tych posiadanych przez górników.

Jak dotąd większość odchodzących z górnictwa opuszczała rynek pracy, przechodząc na emeryturę. W przeszłości preferowana była pasywna polityka rynku pracy (zasiłki i wcześniejsze emerytury), a uczestnictwo osób dorosłych w kształceniu ustawicznym należy do najniższych w UE. Dalsze utrzymanie takiego dezaktywizacyjnego podejścia do osób tracących zatrudnienie jest jednak niemożliwe ze względu na starzenie się ludności, nadchodzący spadek liczby pracowników w Polsce oraz rosnące wydatki publiczne na emerytury i zdrowie.

W 2015 r. Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju współpracowała z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie przy wydaniu polskiej edycji ATLASU WĘGLA (publikacja do pobrania: https://pl.boell.org/pl/2016/03/14/atlas-wegla). W nawiązaniu do tej publikacji w 2017 roku Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie organizuje cykl debat online.

Pierwsza debata online, pt.: „Dlaczego węgiel tanieje?”
(https://www.youtube.com/watch?v=EEZJ4U-A1Mc) odbyła się 25 maja 2017 roku.

Druga debata pt. „Jaką energetykę warto dotować?”
(https://www.youtube.com/watch?v=w_Fkme8nNBw) miała miejsce 28 czerwca 2017 roku.

Trzecia debata pt. „Czy polska gospodarka może działać bez węgla?”
(https://www.youtube.com/watch?v=e3OmCudYxts) zorganizowana została 12 października 2017 roku.

Zachęcamy do obejrzenia trzech poprzednich debat cyklu.


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej