więcej


Energetyka

GUS podał najnowsze dane dot. OZE i efektywności energetycznej (18616)

2015-06-15

Drukuj
galeria

Biomasa stała to główne źródło energii odnawialnej w Polsce. Fot. Skitterphoto, pixabay, CC0 Public Domain

W 17 lat energochłonność polskiej gospodarki spadła o ponad połowę, w roku 2013 OZE zapewniało ponad 11% zużywanej energii – wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Jak podaje GUS w latach 1996-2013 energochłonność naszej gospodarki spadła o 51%.

Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2013 roku wyniósł 11,3%.

Udział nośników energii odnawialnej w pozyskaniu energii pierwotnej w Polsce w 2013 roku przedstawiał się następująco:
Biopaliwa stałe (drewno opałowe, odpady z leśnictwa, przemysłu drzewnego i papierniczego): 80,3%
Biopaliwa ciekłe: 8,2%
Energia wiatru: 6,0%
Energia wody: 2,5%
Biogaz: 2,1%
Odpady komunalne: 0,4%
Energia geotermalna: 0,2%
Energia słoneczna: 0,2%

Więcej na ten temat na stronie GUS.

Opracowanie: Marta Śmigrowska. Źródło: GUS


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej