więcej


Energetyka

Coraz mniej energii produkujemy w Unii Europejskiej (19978)

Agnieszka Tomaszewska-Kula
2017-01-16

Drukuj
galeria

Komisja Europejska opublikowała ostatnio "EU Energy in Figures – Statistical Pocketbook 2016" z którego wynika, że w przeciwieństwie do tendencji globalnych, w Unii Europejskiej produkowane jest coraz mniej energii. Niestety, coraz bardziej uzależnieni jesteśmy od importu paliw.

Informacje ujęte w tej publikacji przedstawiają najbardziej aktualne dane statystyczne dotyczące rynku energii w Unii Europejskiej jako całości, a także w podziale na poszczególne kraje członkowskie opisane indywidualnie. Zebrane dane pochodzą z takich źródeł jak Komisja Europejska, Europejska Agencja ds. Środowiska czy Międzynarodowa Agencja Energetyczna.

 

 

Publikacja podzielona jest na pięć części:

  1. Przegląd rynków energii na poziomie globalnym i UE
  2.  Główne wskaźniki energetyczne na poziomie UE i krajów członkowskich
  3. Wskaźniki społeczno-ekonomiczne w UE
  4. Wpływ sektora energetycznego na środowisko naturalne
  5. Opisy krajów – główne wskaźniki energetyczne

Wskaźniki wykorzystane do przeprowadzenia analiz na potrzeby tej publikacji zostały obliczone w oparciu o metodologię DG Energy  z Komisji Europejskiej.

Jakie wnioski płyną z tego raportu?

Otóż, globalna produkcja energii w latach 1995-2014 wzrosła z 9 tys. 263 do 13 tys.805 Mtoe (milionów ton ekwiwalentu ropy naftowej). W znacznym stopniu zwiększyła się we wszystkich częściach świata.  Wyjątek na tym polu stanowiła Unia Europejska, gdzie produkcja energii zmniejszyła się z 966 do 775 Mtoe. Dla porównania w USA produkcja energii w tych latach wzrosła z 1659 do 2912 Mtoe, a w Chinach – z 1064 do 2593 Mtoe.

Na całym świecie, oprócz Unii Europejskiej, zwiększyła się też konsumpcja energii. W UE spadała ona w wolniejszym tempie niż produkcja energii. To zaś oznaczało, że rosła zależność energetyczna UE, która w latach 1995-2014 zwiększyła się z 43,1 do 53,5 proc.

W przypadku gazu, udział jego importu (w zużyciu) spoza Unii Europejskiej wzrósł w tym czasie z 43,4 do 67,4 proc., ropy i produktów ropopochodnych z 74,1 do 87,4 proc., paliw stałych (węgla) – z 21,5 do 45,6 proc., a węgla kamiennego z 29,7 do aż 67,9 proc.

Produkcja energii w Polsce w dużej mierze opiera się na węglu, ale jesteśmy importerem gazu ziemnego i ropy naftowej. Jeśli chcemy być bardziej niezależni energetycznie niż dotychczas, nie mamy wyjścia: powinniśmy w znacznie większym stopniu inwestować w odnawialne źródła energii oraz poprawić naszą efektywność energetyczną.

Agnieszka Tomaszewska-Kula, ChronmyKlimat.pl

Artykuł opracowany na podstawie:

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/pocketbook_energy-2016_web-final_final.pdf

http://www.buildup.eu/en/practices/publications/eu-energy-figures-statistical-pocketbook-2016-0

https://ec.europa.eu/energy/en/data-analysis/energy-statistical-pocketbook


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej