więcej


Energetyka

BOCIAN - wsparcie dla energetyki rozproszonej (19252)

2016-02-17

Drukuj
galeria

NFOŚiGW rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców korzystających z OZE.

Celem programu BOCIAN jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących OZE.

W ramach programu można dokonać budowy, przebudowy lub rozbudowy następujących instalacji:

  • elektrownie wiatrowe (moc minimalna >40 kWe, moc maksymalna 3MWe),
  • systemy fotowoltaiczne (moc minimalna >40 kWp, moc maksymalna  1MWp),
  • pozyskiwanie energii z wód geotermalnych(moc minimalna  5 MWt, moc maksymalna  20 MWt),
  • małe elektrownie wodne (moc minimalna 300 kWt, moc maksymalna 5 MW),
  • źródła ciepła opalane biomasą (moc minimalna >300 kWt, moc maksymalna 20 MWt),
  • wielkoformatowe kolektory słoneczne wraz z akumulatorem ciepła (moc minimalna >300 kWt+3MWt, moc maksymalna 2 MWt +20 MWt),
  • biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego  (moc minimalna >40 kWe, moc maksymalna 2 MWe),
  • wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę (moc minimalna >40 kWe, moc maksymalna 5 MWe).

W ramach programu mogą być realizowane instalacje hybrydowe. Przewidziano także wsparcie dla realizacji systemów magazynowania energii towarzyszących inwestycjom OZE.

Zainteresowane podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie w formie pożyczki do 85% kosztów kwalifikowanych. Kwota pożyczki może sięgać nawet 40 mln zł. W sumie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył na program 150 mln złotych.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 20 maja 2016 roku w internetowym Generatorze wniosków o dofinansowanie na stronie NFOŚiGW. W przypadku braku podpisu elektronicznego oprócz wersji elektronicznej należy dostarczyć do kancelarii NFOŚiGW wygenerowany przy użyciu Generatora, skrócony wydruk wniosku.

Więcej informacji o programie BOCIAN można znaleźć na stronie NFOŚiGW.


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej