Aktualności

Niskoemisyjna Polska. Od idei do działania (19167)

2015-12-21

Drukuj
galeria

Tytuł materiału zapożyczyliśmy od tytułu najnowszej publikacji Instytutu na rzecz Ekorozwoju, która powstała na zakończenie projektu „Środy z Böllem”. Jest ona rozwinięciem zagadnień związanych z transformacją polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjności, które kilka lat temu przedstawione zostały w raporcie „2050.pl - podróż do niskoemisyjnej przyszłości”.Przed społecznością świata stoi jedno z najważniejszych wyzwań jak poradzić sobie z postępującymi zmianami klimatu globalnego. Aby ograniczyć tempo globalnego ocieplania klimatu do 2oC, a po Szczycie klimatyczny w Paryżu może nawet do 1,5oC, wymaga znacznych redukcji emisji gazów cieplarnianych. Radykalne ograniczenie tych emisji oznacza uniezależnienie gospodarek od paliw kopalnych. Osiągnięcie tak znaczącej zmiany nie będzie rozwiązaniem łatwym i szybkim. Taki proces będzie kosztowny ale jednak zaniechanie tych działań czy znaczne odłożenie w czasie może świat kosztować jeszcze więcej. Przekształcenie gospodarki w kierunku niskoemisyjności stanowi jedno z najważniejszych wyzwań gospodarczych i środowiskowych stojących przed Unią Europejską i jej państwami członkowskimi.

Dr Andrzej Kassenberg odnosząc się do efektów zakończonego niedawno w Paryżu Szczytu Klimatycznego, gdzie gospodarki niskoemisyjna odgrywa pierwszoplanową rolę mówi: - To bardzo ważne wydarzenie ukierunkowuje gospodarkę świata na cały XXI w. Podkreśla jednocześnie, że m.in. „już tysiąc miast” na całym świecie zadeklarowało, że obierają właśnie ten kierunek rozwoju i przewidują w roku 2050 zaspokoić potrzeby energetyczne w 100% ze źródeł odnawialnych.

 

Na tym tle rodzi się pytanie co to oznacza dla Polski. W roku 2013 Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Instytut na rzecz Ekorozwoju dzięki wsparciu ze strony Europejskiej Fundacji Klimatycznej zaprezentował w raporcie „2050.pl - podróż do niskoemisyjnej przyszłości” mapę drogową dla Polski . Celem przyświecającym autorom dokumentu było znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak modernizować Polskę, aby droga ograniczenia emisji była równocześnie drogą przekształcenia Polski w kraj bardziej konkurencyjny, wysokorozwinięty i zamożny, a przy tym odpowiedzialny i dbający o środowisko. Dwa lata później Ministerstwo Gospodarki opublikowało Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Celem głównym Programu jest taki rozwój gospodarczy, który zapewnieni zrównoważony rozwoju kraju, a jego realizacja opierać się na koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym.

Nawiązując do raportu pt. „2050.pl - podróż do niskoemisyjnej przyszłości”, jak i do opracowania Ministerstwa Gospodarki należy postawić kluczowa dla końcowego sukcesu, kwestię wdrażania zapisów w tych dokumentach zawartych. A dotyczyły one kilku najważniejszych dla niskoemisyjnej transformacji obszarów: energetyki, transportu, rolnictwa, leśnictwa, przemysłu i gospodarki odpadami. Zakończonym właśnie projektem „Środy z Böllem” Instytut na rzecz Ekorozwoju we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie rozpoczął dyskusję, której celem było budowanie świadomości publicznej, gospodarczej i politycznej w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. W ramach projektu zorganizowano cztery spotkania ekspertów z reprezentujących różne instytucje z obszarów najważniejszych dla niskoemisyjnej transformacji. Łącznie w spotkaniach wzięło udział 50 osób. Swobodna i wielowątkowa dyskusja podczas tych debat pozwoliła na wypracowanie interesującego materiału, który w formie syntetycznej zawarty został w publikacji „ „Niskoemisyjna Polska – od idei do działania”.

Jej zawartość w formacie .pdf mogą Państwo pobrać poniżej.


Pliki do pobrania


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej