Nowy projekt Instytutu na rzecz Ekorozwoju – Środy z Böllem


Celem projektu jest budowanie świadomości społecznej oraz gospodarczej i politycznej wagi i znaczenia niskoemisyjnej transformacji polskiej gospodarki. Jest to szczególnie ważne w kontekście celów polityki klimatyczno-energetycznej UE do roku 2030 i zbliżającego Szczytu Klimatycznego w Paryżu. Organizatorzy, w ramach poszczególnych spotkań, chcą rozwijać tezy i myśli, które znalazły się w dotychczas najpełniejszym opracowaniu poświęconym niskoemisyjnej gospodarce „Niskoemisyjnej strategii dla Polski do roku 2050” autorstwa dr. Macieja Bukowskiego z Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych i dr. Andrzeja Kassenberga z Instytutu na rzecz Ekorozwoju.

W spotkaniach, które będą miały charakter zamknięty wezmą udział przedstawiciele biznesu, decydentów i organizacji pozarządowych. Ich przebieg będzie rejestrowany, a zapis posłuży przygotowaniu publikacji podsumowującej wszystkie spotkania, która zostanie wydana przed Szczytem Klimatycznym w Paryżu.

Notatki cząstkowe, po każdym spotkaniu, będą publikowanie na łamach portalu ChronmyKlimat.pl i w serwisie Fundacji im. Heinricha Bölla.Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej