ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

Złap deszcz - Wrocław nie marnuje! (20851)

Bartosz Moch, www.wroclaw.pl
2019-06-27

Drukuj
galeria

Takie zbiorniki na deszcz otrzymają zwycięzcy konkursu "Wygraj beczkę na deszczówkę", fot. Bartosz Moch, źródło: www.wroclaw.pl

Z każdym rokiem obserwujemy zmiany klimatyczne. Zimą temperatura utrzymująca się powyżej zera oraz niewielka pokrywa śnieżna a wiosną i latem deszcze nawalne – to wyraźny sygnał do zmiany nawyków. Aby sprostać tym wyzwaniom rozpoczynamy we Wrocławiu nowy pilotażowy projekt Złap deszcz.

Adam Zawada, wiceprezydent Wrocławia: – Spotykamy się w symbolicznym miejscu, przy kurtynie wodnej w Hydropolis, aby opowiedzieć o nowym miejskim programie „Złap deszcz". Przy tak intensywnych zmianach klimatycznych musimy starać się retencjonować wodę opadową i do tego chcemy zaprosić mieszkańców Wrocławia. Dzięki temu mikroklimat w mieście będzie bardziej przyjazny do życia.

Witold Ziomek, prezes MPWiK: – Lokalna retencja to coś dobrego zarówno dla środowiska, jak i wszystkich mieszkańców. Cegiełką MPWiK w tym programie jest konkurs fotograficzny, w którym zwycięzcy otrzymają specjalne zbiorniki na wodę deszczową.

Małgorzata Brykarz, dyrektor Biura Wody i Energii UMW: – Zachęcamy mieszkańców, by zostawiali wodę deszczową w swoim ogródku i dalej ją wykorzystywali. Każdy złapany litr wody to zmniejszenie ryzyka powodzi czy suszy, a także ograniczenie wykorzystania wody pitnej. Chcemy promować mieszkańców, którzy będą zatrzymywać deszcz, np. poprzez wykonanie ogrodu deszczowego. Program dotacyjny wystartuje na początku sierpnia.

Woda to życie

Z tą prawdą nikt nie polemizuje. Ale woda to również potężny żywioł, z którym, mimo rozwoju wielu nowoczesnych technologii, nie sposób wygrać. Dlatego postanowiliśmy zmienić nasze podejście. Woda powinna być naszym sprzymierzeńcem jako zasadniczy element naturalnych ekosystemów i regulacji klimatu.

Szczególnie istotne jest to w wielkich miastach, gdzie do tej pory funkcjonowało podejście, żeby jak najszybciej odprowadzać wodę poza miejsca codziennego funkcjonowania. Wybetonowane place, asfaltowe ulice, tylko do tego zachęcają. Zmieniający się klimat, sprawia, że coraz częściej jesteśmy świadkami ekstremalnych zjawisk pogodowych, od ulewnych deszczy po długotrwałe susze. W mocno rozbudowanych miastach generuje to problemy nadmiernego nagrzewania oraz braku wody dla roślin, coraz mniej wody też wsiąka w ziemię.

A co by było, gdybyśmy część wody, z opadów deszczu, zostawili w mieście? Korzyści wydają się oczywiste.

Dlaczego to robimy

Po pierwsze wdrażamy w ten sposób Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu. Robimy tak bo takie są oczekiwania społeczne. W ten sposób wdrażamy również dobre praktyki związane z gospodarowaniem wodami opadowymi. Dodatkowo utrzymujemy zasoby wód gruntowych na odpowiednim poziomie. Doprowadzamy do poprawy lokalnego mikroklimatu poprzez zwiększenie naturalnej retencji oraz ograniczamy wykorzystywania wody do picia do podlewania i celów gospodarczych.

Zmiany zaczęliśmy od siebie

W nowym budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Hubskiej, na Stadionie Miejskim czy w budynku bazy technologiczno-logistycznej MPWiK wykorzystujemy już teraz wodę szarą. Sposobów na zagospodarowanie wód deszczowych jest co najmniej kilka: począwszy od rowów melioracyjnych - aż po ogrody deszczowe.

Dlatego proponujemy teraz mieszkańcom program dotacyjny o nazwie „Złap deszcz”, który z jednej strony jest rozwinięciem idei zero waste, z drugiej - wyjściem naprzeciw postępującym zmianom klimatu.

Złap deszcz - dlaczego tak ważne jest gromadzenie wody deszczowej

Woda deszczowa jest zasobem, który warto zatrzymać w miejscu opadu. Każdy złapany jej litr, zmniejsza ryzyko podtopień, powodzi oraz suszy. Zachowując naturalny obieg wody w przyrodzie, wpływamy pozytywnie na mikroklimat i bioróżnorodność. Umiejętne wykorzystanie deszczówki niesie za sobą również walory ekonomiczne. Zbieranie wody deszczowej odciąża kanalizację, obniżając koszty jej utrzymania, a jej wykorzystanie może ograniczyć zużycie wodny pitnej nawet o 50%.

Najważniejsze zalety to:

  • Wody opadowe i roztopowe trafiają do gruntu zamiast do kanalizacji, tym samym odciążają obiekty podziemnej infrastruktury technicznej.
  • Wody są wykorzystywane przez roślinność, wpływają tym samym na poprawę mikroklimatu i oczyszczanie spływów wód opadowych i roztopowych.
  • Dzięki zastosowaniu lokalnej retencji i infiltracji zmniejszają się koszty obsługi tradycyjnego systemu kanalizacji i oczyszczalni ścieków.
  • Zwiększenie ilości roślinności w mieście korzystnie wpływa na samopoczucie mieszkańców, jak i na jakość powietrza i ograniczenie zjawiska miejskiej wyspy ciepła.
  • Zretencjonowane wody można wykorzystać np. do nawodnień zieleni miejskiej oraz przydomowego ogródka.

Sposobów na zatrzymanie wody deszczowej jest wiele. Przykładem takiego rozwiązania może być gromadzenie wody w zbiorniku i wykorzystanie jej do podlewania lub założenia ogrodu deszczowego.

Ogrodami deszczowymi określa się nasadzenia roślin hydrofitowych w gruncie bądź pojemnikach. Takie rośliny wchłaniają wodę nawet o 40% lepiej niż zwykły trawnik. Ponadto usuwają zanieczyszczenia z wody deszczowej zbieranej z powierzchni dachów, dróg i placów, dzięki czemu poprawia się jakość wód gruntowych i powierzchniowych.

źródło: https://www.wroclaw.pl/srodowisko/zlap-deszcz


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej