ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

Nowa Huta: Spotkajmy się na podwórku - koncepcje projektowe (20784)

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
2019-05-20

Drukuj
galeria

źródło: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Po cyklu spotkań konsultacyjnych dotyczących zagospodarowania ośmiu podwórek w ramach projektu "Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie przedstawił koncepcje projektowe dla tych podwórek.

Celem konsultacji było zdiagnozowanie problemów przestrzennych na terenie os. Centrum A, os. Centrum B, os. Centrum D, os. Zgody, os. Górali, os. Zielone, Os. Ogrodowe, os. Na Skarpie.

Podczas konsultacji zebrane zostały opinie, pomysły i postulaty na temat terenów objętych opracowaniem w wyniku których zostały opracowane przedstawiane koncepcje.

Celem „Spotkajmy się na podwórku” jest stworzenie uporządkowanej zielonej przestrzeni publicznej stanowiącej atrakcyjne uzupełnienie istniejącego układu urbanistycznego.

Inwestycja zakłada rewitalizację wnętrza nowohuckich podwórek w zakresie:

  • przestrzeni zielonych: nowe nasadzenia, pielęgnacja istniejącej zieleni wysokiej; wprowadzenie nowych trawników oraz rekultywacja istniejących, które w miejscach słonecznych mogą posłużyć jako polany rekreacyjne
  • tkanki historycznej: renowacja trzepaków i suszarek na pranie, murków oporowych, wywietrzników schronów, tablic historycznych oraz ręcznych pomp wodnych
  • elementów małej architektury: wprowadzenie jednolitych ławek nawiązujących formą do ławki nowohuckiej, zostaną wprowadzone kosze na śmieci oraz stojaki rowerowe. Dodatkowo na każdym podwórku pojawi się bujana ławka oraz domki dla motyli i karmniki na ptaków, a wiaty śmietnikowe i garaże zostaną przysłonięte drewnianymi trejażami porośniętymi pnączami

Na wybranych podwórkach zostaną wprowadzone urządzenia zabawowe dla dzieci oraz elementy siłowni zewnętrznej. Aby zapewnić bezpieczeństwo i wygodę korzystania podwórka zostaną odpowiednio oświetlone.

W przestrzeni podwórek os. Centrum D oraz os. Ogrodowego zostaną wprowadzone instalacje artystyczne:

- na os. Centrum D stanie instalacja nawiązująca do twórczości Mariana Kruczka
- na os. Ogrodowym forma instalacji zostanie nawiązana do istniejących elementów zagospodarowania podwórek w taki sposób, aby służyła zabawie i twórczemu zagospodarowania czasu.

Kolejne spotkania z mieszkańcami planowane są na etapie projektowym realizacji zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. O terminie konsultacji Zarząd Zieleni Miejskiej będzie informować na bieżąco.

Organizatorowi zależy na tym, aby już na etapie robót mieszkańcy osiedli włączyli się w działania i wspólnie stworzyli swoją przestrzeń. Zostaną w tym czasie zorganizowane wydarzenia i spotkania, mające na celu animację zrewitalizowanych przestrzeni, które pozwolą na integrację mieszkańców.

więcej informacji oraz prezentacja koncepcji projektowych na: https://zzm.krakow.pl/aktualnosci/602-spotkajmy-sie-na-podworku-koncepcje-projektowe.html?fbclid=IwAR0RW4P_YIOE8WQgNO8Z4mW9WP38Tmz1R8eOzRfiMLjkhpJ0vMW1MFj_YIQ


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej