ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

Ciechanów: System weryfikacji segregowania odpadów w zabudowie wielorodzinnej: podsumowanie pierwszego miesiąca (20859)

2019-06-28

Drukuj
galeria

źródło: www.umciechanow.pl

Po upływie około miesiąca od uruchomienia w Ciechanowie pilotażowego systemu, wartość segregacji odpadów na osiedlu nim objętym wyniosła 47%. Już teraz wiadomo, że 9% gospodarstw domowych w ogóle nie uczestniczy w procesie segregowania swoich odpadów.

Na podstawie zebranych danych w systemie można uzyskać wykres tendencji zapełniania się pojemników. Wiadomo, które pojemniki najczęściej przepełniają się i w jakie dni tygodnia. Znany jest również ranking segregacji w podziale na poszczególne budynki objęte systemem. Informacje te zostaną przekazane mieszkańcom, aby mieli świadomość jakie poczynili postępy oraz by dane stanowiły dla nich samych i ich sąsiedztwa motywację do efektywniejszej segregacji.

Innowacyjny pilotaż Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów, z użyciem inteligentnych pojemników T-Master ELMO (Elektroniczny Licznik Miejskich Odpadów) wystartował w Ciechanowie 10 maja. Pojemniki te zainstalowano na osiedlu nr 5 „Płońska”. Mieszkańcy otwierają je przy pomocy naklejek z indywidualnymi kodami. Pojemniki ważą wrzucane, właściwie posegregowane odpady. System umożliwia rozliczenie mieszkańców z zadeklarowanej segregacji śmieci.

– Na podstawie analizowanych danych już teraz widzimy, że stopień segregacji odpadów rośnie. Wnioskujemy, że w wielu gospodarstwach domowych dopiero wprowadzenie systemu skłoniło mieszkańców do segregacji, a wcześniej tego nie robili. Widzimy, że narzędzie jest skuteczne, na czym nam zależy. Chcemy, by ten efekt ekologiczny był jak najlepszy. System wprowadza realne pozytywne zmiany postaw względem segregacji na jednym z ciechanowskich osiedli, jak również służy szerokiej edukacji wśród mieszkańców miasta – powiedział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Realizatorem pilotażu wprowadzanego przez miasto, jest firma T4B, we współpracy z PUK, TBS i Fundacją Łydynia. Objęte nim są gospodarstwa domowe na części osiedla „Płońska”, znajdujące się przy ul. Księcia Konrada II 9, ul. Księcia Konrada II 11, ul. Wincentego Witosa 70, ul. Wincentego Witosa 72, ul. Wincentego Witosa 87, ul. Ignacego Mościckiego 14, ul. Władysława Andersa 52.

– Jako producent rozwiązania z zadowoleniem przyglądamy się postępom mieszkańców w kwestii segregacji. Jesteśmy świadomi, iż na początku mogły pojawiać się pewne niedogodności, ale mając na względzie, iż jest to wdrożenie pilotażowe pracujemy wciąż nad ulepszaniem i dostosowywaniem urządzeń pod wymagania użytkownika. Rozwiązanie musi być przede wszystkim przyjazne w obsłudze właśnie mieszkańcom, bo to oni na co dzień korzystają z naszych urządzeń – powiedział prezes zarządu T4B Sp. z o.o. Robert Szczepankowski.

Rozwiązanie, pierwsze takie w Polsce i najprawdopodobniej na świecie, ma skutecznie zachęcić mieszkańców do segregacji. Założenie jest takie, by dzięki kodom przypisanym do danego gospodarstwa, każde z gospodarstw w sposób odpowiedzialny prowadziło segregację, tak by faktyczne działania były zgodne ze złożonymi deklaracjami.

Rozliczanie mieszkańców z segregacji odpadów za pomocą kodów kreskowych od lat funkcjonuje w zabudowie jednorodzinnej. Projekt SISO, dzięki zastosowaniu specjalnych pojemników, umożliwia w podobny sposób rozliczanie mieszkańców zabudowy wielorodzinnej. Na osiedlach wielorodzinnych trudno zweryfikować, kto w jakim stopniu rzeczywiście segreguje odpady, a wprowadzane rozwiązanie stwarza taką możliwość. Mimo, że segregację deklarują prawie wszyscy mieszkańcy miasta, fakty są takie, że tylko część osób segreguje śmieci. Miasto zwraca uwagę, że tzw. opłata śmieciowa w przypadku segregowania jest dużo niższa, niż w przypadku braku segregacji. W Ciechanowie obecnie to 13 zł od mieszkańca segregującego śmieci oraz 25 zł za każdą osobę, która nie segreguje odpadów.

W przypadku stwierdzenia, że w danym gospodarstwie nie jest prowadzona segregacja odpadów, choć zgodnie z deklaracją wspólnoty mieszkaniowej bądź TBS, powinno być to robione na danej nieruchomości, konsekwencją będzie podwyższenie opłaty śmieciowej dla mieszkańców całego budynku.

Program dotyczy 336 gospodarstw i dla miasta jest bezkosztowy. Stare pojemniki zniknęły, w trzech punktach pojawiły się zupełnie nowe z estetycznymi, szczelnymi obudowami. Każde gospodarstwo domowe ujęte w pilotażu ma dostęp do pojemników, poprzez naklejki z kodami kreskowymi. Naklejkę nakleja się na worek z odpadami danego rodzaju, kod należy zbliżyć do czytnika znajdującego się na pojemniku z daną frakcją odpadów. W ten sposób odblokowuje się klapa pojemnika. Po wrzuceniu śmieci do pojemnika i zamknięciu wrzutni, są one ważone.

Każdy z nowych pojemników ma pojemność 1100 l. Ich konstrukcja uniemożliwia rozprzestrzenianie śmieci wokół, np. przy wietrznej pogodzie. Nie mają do nich dostępu osoby nieuprawnione, nie będzie więc sytuacji podrzucania śmieci. Szczelne zamykanie to także brak dostępu dla gryzoni, ptaków, czy robaków, co wiąże się też z higieną. Pojemniki wyposażone są w czujniki kontrolujące w czasie rzeczywistym poziom zapełnienia, co jest istotne z punktu widzenia opróżniającego je Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. Wspólnoty mieszkaniowe zyskają wiedzę na temat segregacji odpadów na osiedlu. Dla mieszkańców to dodatkowa motywacja do segregacji.

Miasto podkreśla, że segregacja odpadów daje efekty ekologiczne ale także ekonomiczne, zarówno dla mieszkańców jak i w kontekście odzyskiwania surowców.

Celem miasta na kolejne lata jest objęcie systemem również pozostałych zabudowań wielorodzinnych w Ciechanowie.

źródło: www.umciechanow.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej