ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Rezultaty


Wyniki projektu "Dobry Klimat dla powiatów"

Celem projektu jest aktywizacji lokalnych władz i społecznosci na rzecz działań w zakresie ochrony klimatu i adaptacji do jego zmian. Największe dotychczasowe sukcesy projektu to zainteresowanie 115 powiatów kwestiami zmiany klimatu poprzez deklarację ich przystąpienia do projektu oraz utworzenie ponad 100 osobowej sieci Lokalnych Inicjatorów Społeczeństwa Obywatelskiego. W 90 powiatach przeprowadzono debaty klimatyczne z udziałem ponad 1900 osób, wypracowując Społeczne Założenia Programów Niskowęglowego Rozwoju. W kolejnych latach projekt będzie wzmacniał sieć powiatów na rzecz klimatu i obecność ochrony klimatu w strategiach i politykach samorządów.

Sieć Powiatów na rzecz Klimatu
Wstępny tekst Deklaracji "Dobry Klimat dla Powiatów" [zobacz>>] Jak podpisać deklarację? [zobacz>>] Aktualna mapa z ilustracją powiatów, ktore podpisały deklarację [zobacz>>]

Powołanie LISO, czyli Lokalnych Inicjatorów Społeczeństwa Obywatelskiego
Utworzono sieć Lokalnych Inicjatorów Społeczeństwa Obywatelskiego składajacą się z 94 osób, obserwujących 108 powiatów (stan na dzień 2.04.2012). Wszystkie osoby uczestniczą w internetowej sieci edukacyjno-społecznościowej.

Organizacja lokalnych debat klimatycznych
Do prowadzenia debat klimatycznych wybrano i przygotowano 6 zespołów Moderatorów Debat Klimatycznych [zobacz>>]. Cykl debat został rozpoczęty 3 października 2012 roku. Do 28 lutego 2013 roku przeprowadzono 90 debat [zobacz>>]. W miarę realizacji debat na podstawie ich wyników opracowywane były społeczne założenia powiatowych planow niskowęglowego rozwoju zaangażowanych powiatów [zobacz>>]. Wynikom debat poświęcono 9 numer biuletynu projektu (zobacz niżej).

Organizacja samorządowych konferencji regionalnych
I Samorządowa Konferencja Klimatyczna. Prezentacje. Reportaż.
II Samorządowa Konferencja Klimatyczna. Relacja i prezentacje. Materiał wideo z drugiego dnia konferencji zamieszczony na stronach Senatu RP: część I i część II.

Film

W ramach projketu przygotowano film "Tydzień z dobrym klimatem" [zobacz>>]. 

Obliczenia śladu węglowego

Mapa zawierająca informacje o wyborze powiatów do obliczeń śladu węglowego [zobacz>>].

Obliczenia wykowyane były dwukrotnie. Pierwszy raz w 2011 (obliczenia dla lat 2005 i 2010) oraz w 2015 r. (dla 2013 r.)

ROK 2011:

Wykres przedstawiający finalne wyniki obliczen śladu węglowego dla lat 2005 i 2010 [zobacz>>].

Raporty z obliczeń śladu węglowego (pdf, ok. 3 MB każdy): powiat kwidzyński, powiat poddębicki, powiat starogardzki, miasto Jaworzno, miasto Płock. Raporty są dostępne także w wersji drukowanej w biurze Instytutu na rzecz Ekorozwoju.

ROK 2015:

Raporty z obliczeń śladu węglowego (format .pdf): powiat kwidzyński, powiat poddębicki, powiat starogardzki, miasto Jaworzno, miasto Płock. Raporty są dostępne także w wersji drukowanej w biurze Instytutu na rzecz Ekorozwoju.

W ramach prac prowadzonych w 2015 r. przygotowano również publikację "Metodyka oceny poziomu emisji gazów cieplarnianych…” zawierającą opis oszacowania ilości gazu powstającego na składowiskach, wykonanego zgodnie z modelem IPCCWM. Udostępniono również niezbędne do wyliczenia tabele oraz arkusze kalkulacyjne dla powiatów dla których wykonywane były wyliczenia: arkusz I (powiat starogardzki), arkusz II (powiat poddębicki), arkusz III (Płock), arkusz IV (powiat kwidzyński) i arkusz V (Jaworzno).

Pilotażowy Program Niskowęglowego Rozwoju

Schemat przygotowania programu [zobacz>>]

Efektem prac na PPNR były następujące publikacje:

Pilotażowy program niskowęglowego rozwoju powiatu starogardzkiego - PEŁNA WERSJA
Pilotażowy program niskowęglowego rozwoju powiatu starogardzkiego - SKRÓT
Zeszyt gminny

Można również zapoznać się z prezentacjami wykorzystywanymi podczas konferencji otwierającej prace nad PPNR (pod tekstem) i zamykającej (pod tekstem).

Przygotowano równiez materiały promocyjne: plakat i ulotkę

Opracowanie materiałów informacyjnych
Opracowano 6 ulotek oraz specjalny stojak do ich dystrybucji. Ulotki wydrukowano w ilości 5000 sztuk każda (stan na dzień 1.09.2011): Globalne ocieplenie a działalność człowieka, Energetyka rozproszona a ochrona klimatu, Efektywność energetyczna a ochrona klimatu, Transport a ochrona klimatu, Obszary wiejskie a ochrona klimatu, Rynek pracy a ochrona klimatu oraz Instrukcja składania stojaka na ulotki

Opracowano i wydrukowano plakat, który wydrukowano w ilości 3000 sztuk.

Ulotki drukowane były w trzech transzach. Pierwszy nakład wyczerpany został na wiosnę 2012 r. Po naniesieniu kosmetycznych poprawek wydrukowany zostal drugi nakład w liczbie 15 tys. ulotek (po 2,5 tys. z każdego tematu). Trzeci nakład po wprowadzeniu poprawek aktualizacyjnych został przygotowany na początku 2015 r. (6x2500 egz.). Z uwagi na ich zakres przedstawiamy ulotki z tego nakładu: Globalne ocieplenie a działalność człowieka, Energetyka rozproszona a ochrona klimatu, Efektywność energetyczna a ochrona klimatu, Transport a ochrona klimatu, Obszary wiejskie a ochrona klimatu, Rynek pracy a ochrona klimatu.

Kwartalny biuletyn projektu nr: 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 1312, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1


Pozostałe produkty

Raport o stanie przygotowań lokalnych do zmian klimatu /raport otwarcia - 2012 r./ [zobacz>>] (1MB)
Raport o stanie przygotowań lokalnych do zmian klimatu /raport zamknięcia - 2015 r./ [zobacz>>] (2MB) 

Publikacja "Powiatowy Pakiet Klimatyczny" [zobacz>>]

After Life Communication Plan English Version
After Life Communication Plan Polska wersja 

The Layman’s Report
Raport Laika

Raporty z realizacji projektu

Raport wstępny (do 30.05.2011; bez załączników; 0,5MB)

Raport postępów (od 1.06.2011 do 31.08.2012; bez załączników; 0,7MB)

Raport śródokresowy (do 30.03.2013; bez załączników; 0,6MB)

Raport końcowy (od 01.09.2010 do 31.08.2015; bez załączników; 1,07 MB)Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej