ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

Podkarpackie dla klimatu (16538)

2013-12-03

Drukuj

W dniu 29 listopada 2013 roku odbyła się ósma konferencja regionalna projektu „Dobry klimat dla powiatów". Starostwie i pracownicy starostw powiatowych debatowali o klimacie w Horyńcu Zdroju. Tematyka konferencji spotkała się z życzliwym przyjęciem słuchaczy.

Powiat nie ma władztwa, ale ma inicjatywę w zakresie ochrony klimatu – rozpoczął swoją prezentację dotyczącą wyników debat klimatycznych projektu Tadeusz Narkun ze Związku Powiatów Polskich. Istotnym jej akcentem było poruszenie problemów związanych z niską emisją. Wspólnie ustalono, że te odpady, które w Polsce trafiają do domowych palenisk i zatruwają powietrze, w Niemczech są z zyskiem odzyskiwane, a na Ukrainie wykorzystywane jako izolacja termiczna w mniej bogatych domach. Po prezentacji przedstawiciela Instytutu na rzecz Ekorozwoju pojawiły się pierwsze pytania.

Czy zasadne jest ograniczenia emisji gazów cieplarnianych bez porozumienia globalnego? Brzmiało jedno z nich. Istnieją różne możliwości rozwiązania problemu ocieplenia klimatu. Jednym z nich jest wypracowanie globalnego porozumienia, które na pewno wyrównałoby warunki ograniczania emisji dla wszystkich. Jednak to porozumienie jest osiągnąć trudno, a ponieważ sytuacja w zakresie ocieplenia klimatu jest dramatyczna, ktoś musi podjąć ryzyko i starać się być liderem zanim takie porozumienie nastapi. Trzeba pokazywać innymi, jak można działać na rzecz klimatu, wypracowywać korzystne technologie i nawet sprzedawać je tym, którzy nie są aż tak bardzo przekonani. To też jest droga do poprawy sytuacji. To co zrobimy już dziś, będzie miało przełożenie na lepsze jutro – odpowiadał dr Wojciech Szymalski, koordynator projektu „Dobry klimat dla powiatów". Wyjaśniono także kilka innych niejasności narosłych wokół teorii globalnego ocieplenia.

W drugiej części konferencji przedstawiono ciekawe informacje na temat możliwości finansowania inwestycji w ochronę klimatu na terenie województwa podkarpackiego. Paweł Rak z Urzędu Marszałkowskiego, pokazał, że w przyszłej perspektywie finansowej będą liczyć się przede wszystkim rezultaty projektów, a nie tylko fakt wydania środków. W RPO województwa podkarpackiego na inwestycje w odnawialne źródła energii, efektywność oraz kogenerację przeznaczone będzie minimum 580 mln złotych, a ponadto na zarządzanie ryzykiem w związku z adaptacją do zmian klimatu dodatkowe 179 mln złotych. Część środków będzie rozdysponowana w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, gdzie konieczna będzie współpraca co najmniej pomiędzy kilkoma sąsiadującymi gminami wokół znaczących ośrodków (miast) regionalnych, w której znaleźć swoje miejsce mogą także samorządy powiatowe. Poza tym wspierane będą także inne przedsięwzięcia ekologiczne oraz transportowe. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska reprezentował Pan Eugeniusz Marcol, który przedstawił podstawowe warunki uzyskania dotacji lub pożyczek z tego źródła w województwie podkarpackim. Dotychczas samorządy powiatowe nie były istotnym beneficjentem środków WFOŚiGW w Rzeszowie. Na koniec omówili ofertę Banku Ochrony Środowiska Panowie Krzysztof Gałan i Grzegorz Kowalik.

2013-11-29 10.42.57

Sesja I podczas konferencji w Horyńcu Zdroju. Fot. Wojciech Szymalski

Notował: Wojciech Szymalski


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej