ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

Kwiat ochrony klimatu (15004)

2012-11-08

Drukuj

Kwiat2Podczas przygotowywania debat klimatycznych powstał nie tylko Raport o stanie przygotowań lokalnych do zmian klimatu [zobacz>>]. Wyniki tego raportu skłoniły nas do opracowania narzędzi, które pozwoliłyby lepiej zrozumieć zależności pomiędzy ochroną klimatu a rozwojem lokalnym podczas debat. Tak powstał Kwiat Ochrony Klimatu.

Kwiat Ochrony Klimatu to rysunek dzięki któremu można łatwiej pokazać wpływ działań na rzecz ochrony klimatu na rozwój różnych dziedzin naszego życia.

KwiatOK2c

 

Kiedyś stymulantem rozwoju technicznego i technologicznego, a także gospodarczego było zagrożenie militarne i tzw. wyścig zbrojeń, który, choć nie jest godnym pochwały kierunkiem działania przyniósł nam dużą liczbę cennych cywilizacyjnych wynalazków od żyletek po komputery[1]. Obecnie zidentyfikowaliśmy globalne zagrożenie w postaci zmian klimatu i jak sugeruje rysunek ochrona klimatu, znacznie lepiej moralnie uzasadniona niż wyścig zbrojeń, jest podstawą stymulującą rozwój nowych produktów z różnych dziedzin gospodarki. Rozwój ten następuje ze względu na fakt, że aby ochronić klimat potrzebujemy redukować emisje i stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze, co możemy robić na zasadniczo cztery różne sposoby: wychwytując gazy cieplarniane, oszczędzając energię, stosując odnawialne źródła energii i łącząc je sieciami transmisji energii. Każdy z tych sposobów działania obejmuje swoim zakresem w dominującym stopniu nieco inne dziedziny życia gospodarczego od rolnictwa i budownictwa, poprzez energetykę transport po informatykę i elektronikę. W każdej z tych dziedzin działając na rzecz klimatu potrzebujemy rozwoju nowych produktów, takich jak biogaz, zielone dachy, termomodernizacja, pojazdy elektryczne czy inteligentne domy. Rosnąca ilość tego typu wynalazków tworzy zielone miejsca pracy oraz niskoemisyjną gospodarkę. Całość tworzy więc kompleksowy system gospodarczy mniej więcej tak skomplikowany jak kwiat. Oczywiście skali i szczegółów powiązań pomiędzy tymi elementami naszego rysunku należy szukać w literaturze naukowej i przykładach praktycznych, bo wszystkich szczegółów tego typu schemat pokazać nie jest w stanie.

 

W nieco barwniejszej i zabawniejszej formie sposób powiązania elementów przedstawionych na rysunku opisuje poniższy tekst autora rysunku.

Ochrona klimatu jest egzotycznym kwiatem, który po rozwinięciu płatków swoim zapachem wabi pracowników wielu dziedzin lokalnego życia gospodarczego. Zapach jest wyraźnie wyczuwalny, ponieważ mamy do czynienia z gospodarką niskoemisyjną. W największym stopniu wrażliwi na ten zapach są pracownicy energetyki. Z ich pracą związane są różne sposoby wytwarzania energii z odnawialnych źródeł, a także efektywnego wykorzystania energii przez pojazdy, domy oraz sprzęt energooszczędny. Bardzo silnie zapach ochrony klimatu wpływa na działalność rolniczą. Rolnictwo, leśnictwo oraz rybactwo może już nie tylko być producentem żywności, ale także energii, a ponadto może przyczyniać się do wychwytywania gazów cieplarnianych z atmosfery. Działalność rolnicza, dzięki świeższemu powietrzu może być intensywniej rozwijana także na terenach miejskich, wzbogacając terenu zielone w miastach lub zazieleniając dachy. Zielone dachy oraz systemy solarne to najbardziej widoczne w krajobrazie skutki działań na rzecz klimatu w budownictwie. Budownictwo zmienia się jednak także dzięki coraz bardziej zaawansowanej termomodernizacji oraz integracji przesyłu energii i informacji. Rozwija się także płatek informatyki i elektrotechniki, ponieważ bez niego nie moglibyśmy zbudować skutecznych magazynów energii oraz programów komputerowych zdolnych do szybkiej obsługi wielu źródeł rozproszonej energii. Dla pełnego rozwoju kwiatu potrzebne są bowiem sprawne sieci przesyłowe. Dzięki temu rozwojowi można próbować ograniczać działalność transportową, ponieważ coraz powszechniejsze są kontakty tele i video, często zamiast odbywania podroży. Być może będzie można też przesyłać zapachy. Sam transport zacznie zupełnie inaczej pachnieć dzięki powszechniejszemu zastosowaniu pojazdów alternatywnych, np. roweru, czy pojazdów elektrycznych. Po całkowitym rozwinięciu kwiat przekształca się w owoc pełen nasion, które opadając powodują wzrost licznych zielonych miejsc pracy.

 [1] Możliwe jest skojarzenie kwiatu ochrony klimatu z kwiatem – symbolem ruchów antywojennych, tzw. dzieci kwiatów z lat 60. i 70. XX wieku, choć takie skojarzenie nie było intencją powstania rysunku. 

 

Autor rysunku i artykułu: Wojciech Szymalski

Zgłoś się na debatę klimatyczną w swoim powiecie.

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej