ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

Jest już dostępna pierwsza robocza wersja Powiatowego Programu Niskowęglowego Rozwoju dla powiatu starogardzkiego (18364)

2015-03-22

Drukuj
galeria

Ratusz w Starogardzie Gdańskim, fot. Polimerek, CC BY-SA 3.0

Prace nad Powiatowym Programem Niskowęglowego Rozwoju dla powiatu starogardzkiego wchodzą w kolejny etap. Koordynujący prace Instytut na rzecz Ekorozwoju rozpoczyna konsultacje materiału, zawierającego propozycje konkretnych rozwiązań dla regionu. Z uwagi na wagę tej części, należy uznać, że jest to pierwsza przymiarka do właściwego Programu Niskowęglowego Rozwoju.

Po diagnozie, która była przedmiotem starogardzkich warsztatów w styczniu br. przyszedł czas, by pojawiły się konkretne wnioski i propozycje działań. Należy przypomnieć, że ich efektem końcowym powinno być ograniczenie emisji CO2 w powiecie starogardzkim o 20% w 2020 r. w stosunku do roku 2005. I taki cel przyświecał pracującej przy programie grupie eksperckiej. Otrzymane od jej przedstawicieli materiały zostały zebrane i scalone w ramach jednego dokumentu. Docelowo będzie to kluczowa część PPNR i dlatego zostanie poddana dyskusji w ramach warsztatów. Odbędą się one już 31 marca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim. Podobnie, jak w przypadku poprzedniego spotkania, zasadnicza jego część będzie odbywać się w grupach tematycznych: energia, transport, tereny rolnicze (w tym lasy) oraz gospodarka komunalna i odpady. Eksperci z danej dziedziny przeanalizują, wspólnie z uczestnikami, przedstawione w dokumencie działania pod kątem ich efektywności w osiągnięciu celu końcowego. Propozycje mogą zatem ulec nie tylko modyfikacji czy rozbudowie, ale wierzymy, że pojawią się również nowe nieuwzględnione rozwiązania.

Na warsztaty można zgłaszać się: przez Internet (skróciliśmy formularz internetowy do podstawowych kwestii – najszybsza droga), drogą e-mailową przesyłając wypełniony formularz w formacie .doc na adres ppnr@ine-isd.org.pl lub faksem pod numer 22-851 04 00. Zgłoszeń można również telefonicznie pod numerem 22 - 851 04 02.


Pliki do pobrania


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej