ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

Na Pomorzu powstanie modelowa mikrobiogazownia (16921)

2014-03-07

Drukuj

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zamierza utworzyć w Lubaniu koło Kościerzyny Wojewódzkie Centrum Edukacji Energii Odnawialnej. W jego skład wchodzić będą dwie pokazowe małe biogazownie rolnicze: jedna o mocy 10 kW (czyli mikroinstalacja) i druga 100-kilowatowa. Mają one zachęcać rolników do produkcji energii odnawialnej.

Aleksander Mach, dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (PODR) w Gdańsku, tłumaczy, że w planowanej w Lubaniu mikrobiogazowni mogłyby być prowadzone eksperymentalne badania dotyczące m.in. doboru surowców do produkcji biogazu oraz efektywności energetycznej tego typu obiektów. Badania z wykorzystaniem mikrobiogazowni, która może powstać do końca przyszłego roku, mają być wykonywane we współpracy z Politechniką Gdańską.

W tym przedsięwzięciu gdańskiemu PODR zależy szczególnie na edukacji rolników. Chodzi jednak nie tylko o to, żeby ich zachęcić do budowy własnych biogazowni, ale także pomóc im dowiedzieć się, jak powinni zrealizować te inwestycje i jak eksploatować gotowe już instalacje, np. jak przy wyborze najtańszego dostępnego surowca produkować możliwie dużo biogazu. Dlatego w planowanym Wojewódzkim Centrum Edukacji Energii Odnawialnej w Lubaniu gdański PODR chce także organizować także kursy i szkolenia, uczące, jak zarządzać i eksploatować małymi biogazowniami rolniczymi.

Dlaczego Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zdecydował się na ten projekt i na przypisanie w nim tak dużej roli biogazowniom? Szef tej instytucji wyjaśnia, że aktualnie niewielu właścicieli gospodarstw rolnych w Polsce jest zainteresowanych budową instalacji biogazowych. - Znam osobiście kilku rolników, którzy 3-4 lata temu byli bardzo zainteresowani taką działalnością, ale z powodu braku przejrzystego prawa w tym zakresie zrezygnowali z inwestycji – powiedział Aleksander Mach, dyrektor gdańskiego PODR w wywiadzie udzielonym Polskiej Agencji Prasowej. Dlatego jego zdaniem trzeba teraz na nowo przekonać rolników do biogazowni, wykorzystać najbliższe lata do propagowania w naszym kraju energetyki odnawialnej.

Wojewódzkie Centrum Edukacji Energii Odnawialnej w Lubaniu ma powstawać w oparciu o szwedzkie wzorce i doświadczenia, zwłaszcza z nadbałtyckiego regionu Skania, w którym branża biogazowa dynamicznie się rozwija. Tylko w tym regionie działa już ponad 40 biogazowni. Władze Skanii chcą pomóc Pomorzu w rozwoju produkcji biogazu, m.in. dlatego, że w ich opinii biogazownie budowane w pasie nadmorskim Bałtyku będą przyczyniać się do tego, iż do naszego morza będzie trafiać mniej zanieczyszczeń – w tym przypadku z rolnictwa. Więcej na ten temat przeczytać można w artykule pt. "Czystszy Bałtyk dzięki biogazowniom".

Jacek Krzemiński

na podstawie: PAP – www.pap.pl, www.portalsamorzadowy.pl 

 

 

 Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej