więcej


O portalu


Portal ChronmyKlimat.pl powstał w listopadzie 2008 roku jako projekt Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Jego początkowym celem było dostarczanie wiedzy i informacji na temat zmian klimatu i negocjacji klimatycznych mediom i przedstawicielom organizacji pozarządowych. Stanowił źródło codziennych, rzetelnych informacji i komentarzy z przebiegu negocjacji w trakcie szczytu klimatycznego COP 14 w Poznaniu. Ze względu na pozytywny odbiór portalu w środowisku mediów i organizacji pozarządowych, postanowiono kontynuować jego działalność.

Do roku 2013 działalność ChronmyKlimat.pl finansowana była ze środków European Climate Foundation i instrumentu finansowego LIFE+ Komisji Europejskiej (w ramach projektu Dobry Klimat dla Powiatów).

W listopadzie 2013 roku portal uzyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które wraz ze środkami pochodzącymi z instrumentu finansowego LIFE+ Komisji Europejskiej do roku 2015 stanowiły podstawę finansowania portalu.

Z portalem związane są również dodatkowe projekty Instytutu na rzecz Ekorozwoju współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: "Biogazownia – przemyślany wybór", "Energooszczędne 4 kąty" oraz "Polityka klimatyczna szansa dla Polski. jak ją wykorzystać? (KLIMAPOLKA)".

 

Mając na uwadze, że w społeczeństwie polskim powszechne jest kwestionowanie wpływu człowieka na klimat – takie poglądy głosi wiele osób publicznych i często pojawiają się w mediach – ustalono, że głównym zadaniem portalu ChronmyKlimat.pl jest zmiana tego stanu rzeczy.

Misją portalu jest budowanie świadomości, że zmiany klimatu są poważnym problemem gospodarczym, społecznym i przyrodniczym wymagającym aktywnych działań ze strony państwa i jednostek, zarówno w kwestii ograniczania emisji odpowiedzialnych za zmiany klimatu gazów cieplarnianych, jak i adaptacji do jego zmian.

Celem portalu jest dostarczanie rzetelnych, bieżących informacji i fachowych opracowań związanych ze zmianami klimatu w różnych obszarach życia i gospodarki, z uwzględnieniem negocjacji klimatycznych na forum UNFCCC oraz procesu wdrażania unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego. Realizacja celu odbywa się poprzez porządkowanie i przedstawianie w przystępnej formie bieżących informacji o ważnych faktach i wydarzeniach związanych ze zmianami klimatu, z uwzględnieniem punktu widzenia organizacji pozarządowych i jednoczesnym promowaniu pozytywnych przykładów działań służących ochronie klimatu globalnego.

 

***

Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) jest pozarządową organizacją typu think-tank, która zajmuje się promowaniem i wdrażaniem zasad oraz rozwiązań służących zrównoważonemu rozwojowi Polski, dążąc do jej proekologicznej restrukturyzacji. W swojej działalności Instytut kieruje się misją budowania pozytywnych relacji między rozwojem społecznym i gospodarczym a ochroną środowiska występując w interesie obecnych i przyszłych pokoleń. Opracowania InE wykorzystują parlamentarzyści, administracja rządowa i samorządowa, naukowcy, studenci i uczniowie.


Działalność portalu finansowana jest ze środków: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz instrumentu finansowego LIFE+ Komisji Europejskiej
Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej