więcej


Zrównoważony rozwój IKEA - Raport 2009 (11875)

2010-07-11

Drukuj
Roczny raport na temat zrównoważonego rozwoju IKEA 2009 dotyczy zaangażowania IKEA w zakresie odpowiedzialności społecznej i ekologicznej w roku finansowym 2009, tj. od 1. września 2008 do 31. sierpnia 2009.
„Raport na temat zrównoważonego rozwoju IKEA 2009 przedstawia realizacje kolejnych wyzwań postawionych przez IKEA w obszarach działalności społecznej i środowiskowej. Jestem dumny z pracy, jaką wykonaliśmy do tej pory. Jednak nasza droga polepszania przyszłości nigdy się nie zakończy, pomimo że podejmujemy zrównoważone rozwiązania we wszystkich naszych działaniach. Świadomie bierzemy na siebie odpowiedzialność stałego ulepszania. Chcemy i nadal będziemy wdrażać nowe, innowacyjne metody wspólnie z pracownikami IKEA oraz we współpracy z klientami, dostawcami i innymi partnerami” - mówi Prezes i Dyrektor Zarządzający Grupy IKEA, Mikael Ohlsson.

Jednym z takich poważnych kroków IKEA w 2009 roku była decyzja o wzmożeniu wysiłków na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi. IKEA rozszerzyła partnerską współpracę z organizacją WWF w ramach czterech nowych projektów klimatycznych. Mają one na celu określenie możliwości i podjęcie konkretnych działań w ramach całego łańcucha dostaw w IKEA, od wydobycia surowców do recyklingu produktów na końcu ich cyklu życia oraz wsparcie i budowanie świadomości klimatycznej wśród klientów. Dodatkowo IKEA podjęła decyzję o wyposażeniu 150 sklepów oraz centrów dystrybucji w baterie słoneczne produkujące energię elektryczną. Jest to wielki krok do celu, jakim jest wykorzystanie we wszystkich budynkach IKEA energii pochodzącej w 100% ze źródeł odnawialnych.

Jednocześnie Inicjatywa Społeczna IKEA kontynuuje walkę na rzecz polepszenia praw dzieci wspierając programy UNICEF i Save the Children, z których skorzysta 100 milionów dzieci. Jednym z głównych zobowiązań jest ułatwienie dostępu do edukacji 10 milionom dzieci z 15 tysięcy wiosek położonych na obszarach produkcji bawełny w Indiach i Pakistanie. W 2009 roku Inicjatywa Społeczna IKEA rozpoczęła także współpracę z UNDP (United Nations Development Programme). Wspólne działania mają na celu wzmocnienie roli 50 tysięcy indyjskich kobiet w celu stworzenia lepszej przyszłości dla nich oraz ich dzieci.

Raport dostępny jest pod adresem:
www.ikea.com/ms/pl_PL/about_ikea/pdf/RaportSE2009-pol.pdf

źródło: IKEA
www.ikea.com/pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej