Zielona gospodarka

Zwiastun kolejnego Konkursu GIS (10260)

2010-10-24


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje potencjalnych Wnioskodawców, że przygotowuje dokumentację konkursową w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji Część 1) - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. 
Przewidywanym terminem naboru wniosków o dofinansowanie jest przełom 2010 r. i 2011 r.

Dofinansowanie w III konkursie ma być udzielane w formie dotacji do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (w celu uzyskania dodatkowych środków w formie pożyczki niezbędnym będzie złożenie odrębnego wniosku do NFOŚiGW).

Przewidywany minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia, dla którego będzie możliwe udzielenie dofinansowania - 2 mln zł.

Rozważa się stworzenie mechanizmu, zgodnie z którym wnioskodawcy aplikujący w II konkursie w ramach ww. programu, będą mieli możliwość przeniesienia wniosku do III naboru, o ile przyczyną nie uzyskania dofinansowania w II naborze będzie wyczerpanie alokacji.

źródło: NFOŚiGW
www.nfosigw.gov.pl 


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl