Zielona gospodarka

Zmiany w "Prawie ochrony środowiska" uchwalone (13135)

2011-09-02


Dzięki uchwalonym w środę 31 sierpnia 2011 r. poprawkom do "Prawa ochrony środowiska", Polska będzie mogła pomóc krajom rozwijającym się, realizując tym samym zobowiązania wynikające z porozumienia kopenhaskiego. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Uchwalone przez Sejm zmiany w "Prawie ochrony środowiska" umożliwiają Polsce pomoc krajom rozwijającym się w zakresie adaptacji do zmian klimatycznych, redukcji emisji gazów do atmosfery oraz wdrażania nowych technologii środowiskowych. Pieniądze na ten cel zostaną przekazane do budżetu z kasy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozyskane przez NFOŚiGW fundusze pochodzić będą z puli zysków ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2.

Za uchwaleniem zmian głosowało 265 posłów.

 

Pobierz plik PDF:

Sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy

 

źródło: Rynek Energii Odnawialnej
www.reo.pl


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl