Zielona gospodarka

X Szczyt Gospodarczy Polska-Ukraina (10206)

2011-02-09


Zazielenianie mistrzostw EURO 2012 i promocja polskich zielonych technologii w ramach projektu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii – to główne tematy wystąpienia Bernarda Błaszczyka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska podczas X Szczytu Gospodarczego Polska-Ukraina. Spotkanie odbyło się 3 lutego br. w Warszawie. 
Wystąpienie B. Błaszczyka podczas sesji plenarnej 3 lutego, poświęcone było projektowi pn. „Zazielenianie mistrzostw EURO 2012”. Wiceminister omówił główne cele projektu, do których należą m.in. zmniejszenie wpływu na środowisko wywoływanego przez organizację UEFA EURO 2012 w Polsce, włączenie społeczeństwa w działania na rzecz ochrony środowiska, a także kształtowanie postaw i promocja zachowań proekologicznych m.in. wśród kibiców.

Wiceminister Błaszczyk wspomniał także o projekcie GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii, którego głównym celem jest międzynarodowy transfer technologii, a jednym z kierunków exportu polskich technologii jest rynek ukraiński.

Polsko-Ukraiński Szczyt Gospodarczy odbywał się od 3 do 4 lutego w Warszawie. Spotkaniu towarzyszyły debaty tematyczne dotyczące handlu i turystyki, inwestycji, energetyki, infrastruktury oraz roli samorządów we współpracy gospodarczej.


źródło: Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl