Zielona gospodarka

Wicepremier Pawlak o gospodarce niskoemisyjnej (12790)

2011-06-27


Zmiany klimatu oraz działania zmierzające ku realizacji gospodarki niskoemisyjnej to główne tematy VII Międzynarodowej Konferencji NEUF 2011 New Energy User Friendly, którą otworzył wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak. Spotkanie odbyło się 16 czerwca 2011 r. w Warszawie.

Wicepremier Pawlak podkreślił, że tematyka konferencji ściśle nawiązuje do działań, jakie podejmuje resort gospodarki. – Przygotowujemy narodowy program rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, który będzie stanowił podstawę do aktywnego udziału Polski w kształtowaniu polityki unijnej w tym zakresie – powiedział.

Wicepremier zaznaczył, że istotą programu jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, jakie wynikają ze zmniejszenia emisji. – Program kierujemy do wszystkich sektorów gospodarki, jak również samorządów i organizacji pozarządowych. Liczymy także na współpracę z przedsiębiorcami – dodał.

Prof. Michał Kleiber, prezes PAN zwrócił z kolei uwagę na wyzwania stojące przed Polską w zakresie m.in. efektywności energetycznej, energetyki odnawialnej czy rozbudowy transportu bardziej przyjaznego środowisku. – Największym wyzwaniem jest jednak przygotowanie społeczeństwa i przekonanie obywateli do podejmowania działań chroniących nasz klimat – zaznaczył.

Obecna na spotkaniu Marie Donnelly z Dyrektoriatu Generalnego ds. Energii KE nawiązała przypomniała, że jednym z priorytetów polityki energetycznej Unii Europejskiej jest redukcja emisji gazów cieplarniach. – Dlatego powinniśmy skupić się przede wszystkim na efektywności i wydajności energetycznej oraz podejmować działania szczególnie w sektorze energetycznym, który emituje prawie 80 proc. CO2 – podkreśliła Donelly.
 
***

Organizatorem VII Międzynarodowej Konferencji NEUF 2011 – New Energy User Friendly „Biała księga – Narodowy Program Redukcji Emisji” były Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.

W spotkaniu udział wzięli członkowie Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji, przedstawiciele Komisji Europejskiej, resortów gospodarki, środowiska, przedsiębiorców oraz naukowcy i organizacje pozarządowe.


źródło: Ministerstwo Gospodarki 
www.mg.gov.pl


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl