Zielona gospodarka

Unia Europejska nalicza karę za odpady (10300)

2010-08-22


img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Od miesiąca Unia Europejska nalicza nam kary. Nadal zbyt dużo odpadów trafia na wysypiska. By to zmienić, mamy czas do 1 stycznia 2011 r.
Wstępując do Unii Europejskiej przyjęliśmy prawo dotyczące gospodarki odpadami. Ilość śmieci trafiających na wysypiska zmniejszyliśmy tylko o 8%, a nie o 25% jak było to założone. Od 2013 r. co najwyżej połowa wytworzonych odpadów może być składowana. Pozostała część powinna zostać odzyskana lub trafić do spalarni.

Jak podaje Gazeta.pl Zobowiązania te nie zostały spełnione i od 16 lipca Komisja Europejska nalicza nam karę. Za każdy karny dzień zapłacimy 40 tys. euro. Grzywna zostanie umorzona jeśli Polska udowodni, że program został zrealizowany, nawet z opóźnieniem. Im szybciej tym lepiej, bo od 2013 r. stawka będzie wyższa – ok. 250 tys. euro za każdy dzień.

Rozwiązaniem tego problemu ma być nowa ustawa o odpadach. Zgodnie z nią to gminy mają się stać właścicielami śmieci i decydować co się z nimi stanie. Takie rozwiązanie działa już w innych krajach UE. W Polsce ustawa spotkała się ze sprzeciwem ze strony firm śmieciarskich i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. „Po negocjacjach z ministerstwami zrezygnowaliśmy z odgórnego nakazania samorządom, co robić ze śmieciami. Gminy zdecydują same. Rząd skieruje ustawę do Sejmu we wrześniu” – powiedział Andrzej Kraszewski, minister środowiska. fot. www.sxc.hu
 


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl