Zielona gospodarka

Środki z handlu emisjami – czysty zysk dla obywateli (14255)

2012-04-24


Koalicja Klimatyczna zaprasza na konferencję prasową "Środki z handlu emisjami – czysty zysk dla obywateli", która odbędzie się 26 kwietnia 2012, o godzinie 11.00, w Centrum Prasowym PAP, ul. Bracka 6/8.

45 mld zł – tyle w latach 2013–2020 zyska Polska z handlu emisjami według szacunków Koalicji Klimatycznej. Dyrektywa unijna ETS 2003/87/EC zaleca wykorzystanie 50% tych środków na ochronę klimatu.

Na konferencji przedstawiciele Koalicji Klimatycznej przedstawią rozwiązania zgodne z unijnymi zaleceniami. Zwrócą się również do rządu o przeznaczenie tych środków na działania, które pomogą obywatelom poprawić efektywność energetyczną w ich domach i w ten sposób obniżyć rachunki za energię.

Zgodnie z szacunkami Koalicji Klimatycznej, w ramach aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych przewidzianych w systemie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS), w latach 2013-2020 Polska otrzyma około 45 mld zł, przy założeniu, że jedna tona emisji będzie miała wartość 12 € i Polska uzyska pełną derogację.

Podczas konferencji prasowej przedstawiciele Koalicji Klimatycznej zaprezentują rozwiązania przyczyniające się do efektywnego wykorzystania tych środków oraz m.in. do poprawy sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, stworzenia co najmniej 100 tys. miejsc pracy i poprawy bezpieczeństwa energetycznego, a także do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, przybliżając Polskę do wypełnienia wymagań Pakietu energetyczno-klimatycznego.

W konferencji udział wezmą:

  • prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki – były minister środowiska
  • prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski – były prezes Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej
  • dr hab. Zbigniew Karaczun, profesor SGGW – ekspert Koalicji Klimatycznej, prezes Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Mazowiecki
  • Aleksandra Arcipowska – ekspert Koalicji Klimatycznej, Instytut na rzecz Ekorozwoju.

Przybycie należy potwierdzić na adres: a.budzynska@koalicjaklimatyczna.org.


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl