więcej


Zielona gospodarka

Polska sprzedała Irlandii jednostki do emisji za 15 mln euro (10371)

2010-05-10

Drukuj
Zakończono formalności związane z kolejną umową sprzedaży polskich jednostek emisji CO2, tym razem Irlandii. Transakcja o wartości 15 mln euro jest czwartą umową zawartą przez Polskę i powiększa zyski z handlu emisjami do ponad 80 mln euro (blisko 320 mln zł).
Umowa podpisana ze strony polskiej przez ministra środowiska, prof. Andrzeja Kraszewskiego była zawarta za pośrednictwem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR).

Dzięki podpisaniu umowy o wartości 15 mln euro możliwe będzie uruchomienie dodatkowego finansowania na inwestycje związane z energooszczędnością w budynkach użyteczności publicznej (np. szkołach, szpitalach) oraz odnawialne źródła energii (biomasa, biogaz). Pieniądze z umowy z Irlandią wsparte dodatkowym finansowaniem zapewnionym przez EBOR uruchomią dodatkowe środki na inwestycje ekologiczne w kwocie około 45 mln euro.

- To już czwarta umowa podpisana przez Polskę na sprzedaż jednostek emisji i w sumie ponad 80 mln euro – podkreśla minister Kraszewski. – Wciąż negocjujemy i nadal zależy nam na pozyskiwaniu kontrahentów. Naszą największą zaleta jest stabilny i wiarygodny, umocowany w prawie, system gwarantujący realny efekt ekologiczny za zarobione pieniądze.

Irlandzki minister środowiska, dziedzictwa i samorządu, John Gormley, komentując podpisanie umowy podkreślił:

- Ta transakcja wsparta jest solidnym programem zazieleniania, który przyczyni się do znaczącej redukcji gazów cieplarnianych. Żaden kraj nie jest w stanie sam poradzić sobie z wyzwaniami jakie przynoszą zmiany klimatu – to wymaga międzynarodowej współpracy.

Jeszcze przed upływem półrocza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wskazany przez ustawę operator tych środków i Systemu Zielonych Inwestycji, ogłosi pierwsze konkursy dla inwestycji. Ogłoszenia o naborze wniosków do konkursów będą zamieszczone na stronie internetowej Funduszu (www.nfosigw.gov.pl) i w prasie.

Poprzednie umowy: z Hiszpania na 25 mln euro, oraz dwie umowy z prywatnymi kontrahentami japońskimi (łącznie na ponad 40 mln euro) zagwarantowały dofinansowanie inwestycji związanych m.in. z biogazem, biomasą, modernizacją sieci energetycznych i zarządzaniem energią w budynkach użyteczności publicznej..

Umowy na sprzedaż AAU są zawierane na podstawie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Zarobione w ten sposób przez Polskę pieniądze trafiają na wyodrębniony rachunek klimatyczny obsługiwany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Służą finansowaniu inwestycji służące redukcji gazów cieplarnianych. Wspiera to m.in. wywiązywanie się z naszych unijnych zobowiązań w ramach pakietu energetyczno – klimatycznego.

Polska posiada trzecią (po Rosji i Ukrainie) co do wielkości nadwyżkę jednostek AAU (jednostki przyznanej emisji CO2 w systemie ONZ) na świecie: ok. 500 mln jednostek za lata 2008-2012.

Polska zredukowała emisje gazów cieplarnianych w porównaniu z rokiem 1988 (rok bazowy dla Polski zgodnie z Protokołem z Kioto) o 30 proc. wobec zobowiązań z Protokołu wynoszących 6 proc. W tym samym czasie PKB w Polsce zwiększył się o 70 proc. Nadwyżka jednostek AAU jaką posiada Polska jest przede wszystkim wynikiem trudnej i kosztownej restrukturyzacji polskiej gospodarki przeprowadzonej po 1990 roku ale także działań na rzecz środowiska. Działania były możliwe dzięki ustanowieniu kompleksowego systemu finansowania ochrony środowiska oraz w dalszej kolejności sprawnemu dostosowywaniu naszych krajowych wymogów do prawa unijnego.

źródło: Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej