Zielona gospodarka

Pierwsza umowa PO Infrastruktura i Środowisko działanie 9.1 podpisana (10376)

2010-05-02


W siedzibie NFOŚiGW podpisano pierwszą umowę w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w działaniu 9.1 – wysokosprawne wytwarzanie energii. Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A otrzyma 28 milionowe dofinansowanie na wybudowanie nowego bloku energetycznego wytwarzającego ciepło w skojarzeniu z energią elektryczną.
Produkcja energii elektrycznej odbywać się będzie w warunkach wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem kotła rusztowego parowego OR 50 opalanego miałem węglowym i turbiny przeciwprężnej. Nominalna moc cieplna nowego układu kogeneracyjnego wyniesie 28 MWt, a moc elektryczna 10 MWe. Z uwagi na historyczny charakter tej umowy, uroczystego podpisania dokonano w obecności przedstawicieli ministerstwa gospodarki oraz rozwoju regionalnego. Fundusz reprezentował Jan Wiater – zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW.

źródło: NFOŚiGW
www.nfosigw.gov.pl


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl