więcej


Zielona gospodarka

Pieniądze z AAU na termomodernizację (13034)

2011-08-11

Drukuj

Kolejne przedsięwzięcia z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej zaakceptowano do finansowania z zysków pochodzących z handlu jednostkami emisji AAU. Do tej pory z tego tytułu Polska zarobiła ponad 100 mln euro. Działania termomodernizacyjne, zmniejszające zużycie energii są jednym z elementów służących zapobieganiu zmianom klimatu – jednego z priorytetów polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.

1 sierpnia  2011 r. Minister Środowiska zaakceptował kolejne listy rankingowe przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym. Są one realizowane w ramach programu priorytetowego pn. System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1 – Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (działającego jak Krajowy operator systemu zielonych inwestycji). Znalazły się na nich projekty z Bilsko-Białej, Koszalina, Krakowa, Lublina, Łomży, Oświęcimia, Radomia, Szczecina i Tarnowa.

Celem programu, jest ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć, które poprawiają efektywność wykorzystania energii przez budynki użyteczności publicznej.

Przypomnijmy, że umowy na sprzedaż AAU są zawierane na podstawie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Zarobione w ten sposób przez Polskę pieniądze trafiają na wyodrębniony Rachunek klimatyczny obsługiwany przez NFOŚiGW.

Nasz kraj zarobił dotąd na handlu AAU ponad 100 mln euro. Pieniądze te są przeznaczane na ochronę klimatu w Polsce i wspierają jednocześnie realizację wymogów unijnej polityki klimatycznej (pakietu klimatyczno–energetycznego).

Polska zredukowała emisje gazów cieplarnianych w porównaniu z rokiem 1988 (rok bazowy dla Polski zgodnie z protokołem z Kioto) o 30 proc. wobec zobowiązań z protokołu wynoszących 6 proc. W tym samym czasie PKB w Polsce zwiększył się o 70 proc. Posiadana przez nasz kraj nadwyżka jednostek AAU to przede wszystkim wynik trudnej i kosztownej restrukturyzacji polskiej gospodarki przeprowadzonej po 1990 roku, a także działań na rzecz środowiska.

Więcej informacji na: www.nfosigw.gov.pl

 

źródło: Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej