Zielona gospodarka

Obieg Wody w Mieście (21667)

2021-01-25


galeria

Obejrzyj nasz krótki film o wodnej gospodarce obiegu zamkniętego w mieście, aby uzyskać wspaniały obraz edukacyjny i dowiedzieć się więcej o ograniczeniach źródeł słodkiej wody, ekstremalnych sytuacjach spowodowanych zmianą klimatu oraz sposobach inteligentniejszego i bardziej zrównoważonego wykorzystania wody.Gospodarka wodna o obiegu zamkniętym jest kluczem do łagodzenia zagrożeń i szkód wynikających ze zmiany klimatu w miastach i oferuje środowiskowe korzyści społeczne i gospodarcze.

Odwiedź naszą stronę internetową: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CWC.html

 


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl