więcej


Zielona gospodarka

Nowe stanowisko Koalicji Klimatycznej dotyczące zmian w systemie EU ETS (14751)

2012-09-04

Drukuj

logo Koalicja KlimatycznaStanowisko odnosi się do projektu zmieniającego dyrektywę 2003/85/WE w celu wyjaśnienia przepisów dotyczących harmonogramu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych oraz projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (UE) 1031/2010 w celu określenia wolumenu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, które zostaną przekazane do sprzedaży aukcyjnej w latach 2013–2020.

W swoim stanowisku Koalicja stwierdza: "Biorąc pod uwagę cel strategiczny polityki klimatycznej UE, jakim jest ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, Koalicja Klimatyczna uznaje za celowe i zasadne zmiany przepisów dotyczące zarówno harmonogramu aukcji do emisji gazów cieplarnianych, jak i określenia wolumenu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, które zostaną przekazane do sprzedaży aukcyjnej w latach 2013–2020. Powyższe stanowisko Koalicja formułuje mimo pojawiających się wątpliwości co do zasadności nadmiernej ingerencji Komisji Europejskiej w mechanizm rynkowy handlu uprawnieniami do emisji".

  
Pobierz plik PDF:
Stanowisko Koalicji Klimatycznej w sprawie istotnych zmian funkcjonowania Systemu Handlu Emisjami proponowanych przez Rady i Parlament Europejski.31.08.2012

 

źródło: Koalicja Klimatyczna

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej