Zielona gospodarka

Morska energetyka wiatrowa szansą na wzrost i nowe miejsca pracy (15136)

2012-12-10


euractivMorska energetyka wiatrowa to istotne źródło energii, które może przyczynić się do wzrostu tworzenia nowych miejsc pracy – przekonywał minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomir Nowak podczas VII Forum Energetycznego w Sopocie.

Jak mówił szef resortu transportu, Polska, w porównaniu do innych krajów bałtyckich, ma najlepsze warunki wiatrowe i zainteresowanie potencjalnych inwestorów jest duże. Minister Nowak zapewnił także, że "Polska ma uporządkowane sprawy przyszłych lokalizacji morskich farm wiatrowych".

Jak informował, Ministerstwo Transportu przygotowało plan zagospodarowania, "by pokazać inwestorom możliwości inwestycyjne dla przyszłych farm wiatrowych". W celu ułatwienia procesu inwestycyjnego w morskiej energetyce wiatrowej znowelizowana została ustawa z 2011 r.

Zgodnie z nowymi regulacjami, możliwe będzie rozłożenie na cztery raty opłaty za wydanie pozwolenia na wznoszenie sztucznych wysp pod farmy wiatrowe. Jak mówił szef resortu transportu, koszt pozwolenia stanowi promil wartości inwestycji. Aby rozpocząć proces przygotowań do inwestycji, należy wpłacić 10 proc. od tego promila.

Nowelizacja ustawy wydłuża również pozwolenie na wznoszenie sztucznych wysp. Obecnie jest ono ważne, już nie pięć, ale 30 lat – zaznaczył Nowak.

Jak mówił, "działki, na których mogą powstać farmy wiatrowe, cieszą się dużą popularnością". W ciągu roku do resortu transportu wpłynęły 62 wnioski o wydanie pozwolenia na wznoszenie sztucznych wysp. Dotychczas wydano 14 pozwoleń, ale – jak informował minister – tylko pięciu inwestorów uiściło odpowiednie opłaty, z tytułu których do budżetu państwa wpłynęło 90 mln zł. Inwestorzy ci, mogą już rozpocząć organizację inwestycji.

Dwunastu inwestorom resort odmówił wydania pozwolenia, 28 wniosków jest w trakcie rozpatrywania. Nowak zapowiedział, że do końca pierwszego kwartału 2013 r. te wnioski także będą rozpatrzone. Natomiast dziewięć wniosków zostało wycofanych przez samych inwestorów.

Pozwolenie to dopiero początek

Minister przyznał jednak, że uzyskanie pozwolenia to "dopiero początek planowanej inwestycji i to początek najłatwiejszy, aby móc postawić wiatrak i produkować energię". Przedsiębiorca musi następnie rozpocząć badania środowiskowe, które trwają około trzech lat oraz równolegle złożyć wniosek do PSE (Polskich Sieci Elektorenergetycznych) o przyłącze. Niezbędne będzie także przeprowadzenie konsultacji społecznych. Nowak zwrócił uwagę na obawy mieszkańców czy rybaków. "Nie możemy dopuścić do tego, by morskie farmy wiatrowe doprowadziły do zagłady polskiego rybołówstwa" – ostrzegał.

Jak mówił minister, kolejnym etapem, który ma pomóc w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej jest także nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii. Zaznaczył, że ma być przyjęta w pierwszym półroczu 2013 r. "W mojej ocenie morska energetyka wiatrowa w nowej ustawie powinna być objęta stosownymi preferencjami" – podkreślił.

Nowak przyznał, że inwestycje w wiatraki na morzu są "stosunkowo kosztowne na wejściu, ale mogą być w długim ujęciu korzystne, zarówno z punktu widzenia inwestora, jak i odbiorcy finalnego". Jak dodał, "w opinii ekspertów, morska energetyka wiatrowa jest duża bardziej stabilna jeśli chodzi o produkcję energii niż farmy usytuowane na lądzie".

"Jako mieszkaniec Pomorza czekam, aż pierwszy prąd popłynie z morskiej farmy wiatrowej w Polsce" – podkreślił.

Inni też inwestują

"Państwa w Unii Europejskiej, które posiadają odpowiednie warunki wiatrowe decydują się na przyspieszenie w tym zakresie, bo może to być istotne źródło energii" – mówił Nowak. Wielka Brytania do 2020 r. chce wytwarzać od 18 do 20-kilku GW, a do 2030 r. nawet 40 GW, zaś Niemcy 10 GW do 2020 r. i 35 GW do roku 2030.

Również Komisja Europejska w wydanym przez siebie komunikacie dotyczącym "niebieskiego" wzrostu, upatruje jego źródeł właśnie morskiej energetyce wiatrowej. "Morska energetyka wiatrowa stanie się istotnym elementem bilansu energetycznego Europy" – zaznaczył minister.

Zgodnie z zobowiązaniami, Polska ma do 2020 r. osiągnąć 15-procentowy udział odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii. Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii jest także jednym z najważniejszych kierunków polityki energetycznej Polski do 2030 roku. (jsk)

 

W VII Forum Energetycznym w Sopocie uczestniczyło ok. 400 przedstawicieli sfery polityki, biznesu i środowisk eksperckich z Polski, Europy, USA i Azji. Organizatorem konferencji był Instytut Studiów Wschodnich w Warszawie.

 

źródło: EurActiv.pl


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl