Zielona gospodarka

Mapowanie europejskich dotacji do systemów grzewczych na paliwa kopalne (21634)

2020-12-22


galeria

Nowa analiza pokazuje, że większość rządów UE wypłaca miliony euro dotacji na instalację nowych kotłów gazowych w naszych domach, spowalniając wykorzystanie odnawialnych źródeł ciepła i podważając cele klimatyczne Europy do 2030 roku.

Jak wynika z najnowszej analizy [1] Europejskiego Biura Ochrony Środowiska (EEB) na zlecenie Coolproducts, tylko siedem krajów UE powstrzymało dotychczas zalew pieniędzy publicznych przeznaczonych na ogrzewanie paliw kopalnych w ramach swoich planów klimatycznych. [2] Należą do nich Bułgaria, Dania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Malta i Niderlandy. Poza UE dołącza do nich Norwegia.

Co najmniej 19 z 27 rządów UE nadal zachęca do zakupu i / lub instalacji nowych kotłów gazowych poprzez różne ulgi podatkowe, pożyczki i dotacje, które wahają się od 300 do 2500 euro.

Link do do mapki

Wsparcie państwa dla kotłów gazowych, które może trwać nawet 25 lat, spowalnia wdrażanie zrównoważonych rozwiązań, takich jak pompy ciepła, odnawialne źródła ciepła i panele słoneczne w UE, powiedzieli działacze Coolproducts. W 2019 r. udział energii geotermalnej, słonecznej i innych odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych w sektorze ogrzewania i chłodzenia stanowił zaledwie 6% końcowego zużycia energii w tym sektorze. [3]

Zagraża to europejskim celom klimatycznym. Komisja Europejska szacuje, że 40% redukcja emisji gazów cieplarnianych jest potrzebna, aby osiągnąć cel UE, jakim jest zmniejszenie całkowitej emisji o co najmniej 55% w następnej dekadzie.

Analiza pojawia się wraz z rosnącymi wezwaniami do wprowadzenia zakazu sprzedaży gazowych, olejowych i węglowych systemów grzewczych w całej Europie. Niedawny raport ECOS wykazał, że stopniowe wycofywanie nowych kotłów gazowych i olejowych do 2025 r. pozwoliłoby zaoszczędzić 110 mln ton emisji CO2 każdego roku do 2050 r. Stanowiłoby to dwie trzecie całkowitej redukcji emisji potrzebnej do i budynków użyteczności publicznej w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej - i odpowiednika całkowitej emisji CO2 Szwecji i Finlandii w 2018 r.

Davide Sabbadin, urzędnik ds. Polityki w EEB, powiedział:

Rządy europejskie muszą przesunąć dotacje z kotłów gazowych na czyste rozwiązania, takie jak pompy ciepła, odnawialne źródła ciepła i panele słoneczne. Wraz z renowacją budynków musi to być pierwszy krok, który pomoże ludziom przejść na prawdziwie zrównoważone systemy grzewcze, które są zgodne z europejskimi celami w zakresie redukcji emisji i neutralności klimatycznej.

Mélissa Zill, menedżer programu w ECOS, powiedziała:

Aby osiągnąć nasze cele w zakresie klimatu i redukcji emisji, powinniśmy wycofać nowe kotły na paliwa kopalne najpóźniej do 2025 roku. Większość tych urządzeń będzie działać dłużej niż 25 lat i jeśli będziemy je nadal instalować, w 2050 r. nadal będziemy spalać paliwa kopalne do ogrzewania. Dotacje do paliw kopalnych muszą być wykluczone. Zamiast tego rządy powinny skupić się na zachęcaniu konsumentów do przejścia na czystsze alternatywy.

Najważniejsze:

  • Sektor ogrzewania i chłodzenia odpowiada za połowę rocznego zużycia energii w UE i jedną trzecią jej emisji CO2.
  • UE zobowiązała się do wycofania wszystkich dotacji na paliwa kopalne do 2025 r. W ramach porozumienia paryskiego.
  • Wielka Brytania ogłosiła niedawno zamiar wprowadzenia zakazu nowych kotłów gazowych do 2033 roku.
  • Włochy mają jedne z najwyższych dotacji w Europie, ze zwrotem podatku wynoszącym od 65% do 110% kosztów sprzedaży i instalacji kotła gazowego.
  • Kraje takie jak Grecja, Włochy, Polska i niektóre regiony austriackie również subsydiują kotły kondensacyjne na olej lub LPG.
Źródło: EEB

[1] Informacje dostępne na mapie pochodzą z kilku źródeł. Wszystkie linki są dostępne w towarzyszącym raporcie: Analiza spadków paliw kopalnych w sektorze ogrzewania i chłodzenia w Europie.
[2] Coolproducts to koalicja organizacji pozarządowych, które działają na rzecz lepszych produktów dla konsumentów i planety, pod przewodnictwem ECOS i Europejskiego Biura Ochrony Środowiska (EEB).
[3] Zestawienie najnowszych dostępnych danych Eurostatu dotyczących odnawialnych źródeł ciepła w Europie jest dostępne tutaj.


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl