Zielona gospodarka

Malezja zainteresowana zielonymi technologiami (14231)

2012-05-01


W czwartek 19 kwietnia br. podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Beata Jaczewska gościła ambasador Malezji w Polsce, Rosmidah Zahid oraz misję handlową Malezji. Rozmowy były poświęcone współpracy biznesowej w zakresie zielonych technologii.

Tematy rozmów skoncentrowały się wokół technologii gospodarki odpadami i recyklingu, redukcji emisji i inwestycji w zielone technologie w obu krajach.

– Szczególnie dużo czasu poświęcono na prezentację polskich firm uczestniczących w projekcie GreenEvo i możliwości współpracy opartej o ich potencjał – powiedziała Beata Jaczewska, podsekretarz stanu w MŚ.

pol_mal_mosBeata Jaczewska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, fot. www.mos.gov.pl

Kilka dni wcześniej, 16 kwietnia br. 14 firm, biorących udział w III edycji konkursu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii, zyskało szansę dołączenia do grona laureatów.

Wśród nich znalazły się m.in. ESP Sp. z o.o. z projektem FCE - Free Cooling Energy, stosująca aluminium w produkcji absorberów kolektorów słonecznych Hewalex Sp. z o.o., zajmująca się produkcją turbiny wodnej typu KAPLANA Hydroergia Sp. z o.o. i Izodom 2000 Polska Sp. z o.o., firma stosująca technologię wykonywania budynków pasywnych i niskoenergetycznych przy wykorzystaniu szalunku traconego wykonywanego z tworzyw piankowych.

Podstawowym celem GreenEvo jest wspieranie aktywności międzynarodowej firm-uczestników i eksportu polskich technologii. GreenEvo pomaga firmom w identyfikacji korzystnych kierunków ekspansji zagranicznej dla ich technologii. Firmy-laureaci GreenEvo mogą korzystać z zagranicznych misji handlowych oraz organiza­cyjnego wsparcia udziału w wydarzeniach międzynarodowych. Mogą też ubiegać się o dofinansowanie kosztów tych działań w ramach dostępnych instrumentów wspierania eksportu, oferowanych przez Ministerstwo Gospodarki i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

pol_mal_mos2Spotkanie w Ministerstwie Środowiska z ambasador i misją handlową Malezji – prezentacja zielonych technologii GreenEvo (16 kwietnia 2012 r.), fot. www.mos.gov.pl

W sierpniu 2011 r. Malezja przeniosła z Budapesztu do Warszawy Wydział Handlu i Inwestycji odpowiedzialny za współpracę z 14 krajami europejskimi, co wynikało z bardzo pozytywnej oceny wzrostu ekonomicznego i tempa rozwoju Polski. Ze strony Malezji w spotkaniu biorą udział ambasador Malezji w Polsce, Rosmidah Zahid, sekretarz ds. handlu Ambasady Malezji, Wan Azhamuddin Jusoh i sekretarz Ambasady Malezji, Subashini Kamarapullai, a także przedstawiciele delegacji rządowej, Izby Przemysłowo-Handlowej i biznesu. Polskę reprezentowało 14 firm – laureatów I i II edycji konkursu GreenEvo oraz 8 zaproszonych firm zewnętrznych. W spotkaniu biorą udział także przedstawiciele PARP, PAiIZ, Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 

źródło: Ministerstwo Środowiska


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl